พบช่องโหว่ในชุดเครื่องมือ SDK ของ Agora.io ที่ทำให้ผู้โจมตีสามารถสอดแนมการสื่อสารได้

ทีม McAfee Advanced Threat Research (ATR) ได้เปิดเผยรายละเอียดช่องโหว่ของชุดเครื่องมือ Software Development Kit (SDK) ที่ถูกใช้พัฒนา Video Calling ชื่อดังอย่าง Agora.

VMware Releases Security Updates for Multiple Products

VMware ออกเเพตซ์แก้ไขช่องโหว่ระดับ Critical จำนวน 6 รายการในผลิตภัณฑ์ ESXi, Workstation, Fusion และ NSX-T

VMware ได้ประกาศออกเเพตซ์แก้ไขช่องโหว่ระดับ Critical จำนวน 6 ช่องโหว่ในผลิตภัณฑ์ ESXi, Workstation, Fusion และ NSX-T โดยจาก 6 ช่องโหว่นี้ มีช่องโหว่ที่น่าสนใจคือ

ช่องโหว่ CVE-2020-3992 (CVSSv3: 9.8/10) เป็นช่องโหว่ประเภท use-after-free ที่ส่งผลกระทบต่อบริการ OpenSLP ใน ESXi โดยช่องโหว่นี้จะสามารถอนุญาตให้ผู้โจมตีจากระยะไกลเรียกใช้โค้ดได้โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ผู้โจมตีที่จะสามารถใช้ประโยชน์ช่องโหว่นี้ได้ต้องอยู่ในเครือข่ายการจัดการและต้องสามารถเข้าถึงพอร์ต 427 บนเครื่อง ESXi ได้จึงจะสามารถช้ประโยชน์จากช่องโหว่ได้
ช่องโหว่ CVE-2020-3993 (CVSSv3: 7.5/10) เป็นช่องโหว่ที่เกิดจากการที่โฮสต์ KVM อนุญาตให้ดาวน์โหลดและติดตั้งแพ็กเกจจาก NSX manager ด้วยข้อบกพร่องนี้อาจทำให้ผู้โจมตีสามารถทำการ Man-in-the-middle attack (MitM) เพื่อโจมตี Transport Node
ช่องโหว่ CVE-2020-3994 (CVSSv3: 7.5/10) เป็นช่องโหว่ที่ทำให้สามารถ hijack เซสชัน vCenter Server ในฟังก์ชันของการอัปเดต
ทั้งนี้ผู้ดูแลระบบควรทำการอัปเดตเเพตซ์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อทำการเเก้ไขช่องโหว่และเพื่อเป็นการป้องกันผู้ประสงค์ร้ายใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ทำการโจมตีระบบ

ที่มา : securityaffairs | vmware