พบช่องโหว่ในชุดเครื่องมือ SDK ของ Agora.io ที่ทำให้ผู้โจมตีสามารถสอดแนมการสื่อสารได้

ทีม McAfee Advanced Threat Research (ATR) ได้เปิดเผยรายละเอียดช่องโหว่ของชุดเครื่องมือ Software Development Kit (SDK) ที่ถูกใช้พัฒนา Video Calling ชื่อดังอย่าง Agora.