Jobs

บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด (I-SECURE) เป็นผู้นำด้านการดำเนินธุรกิจการเฝ้าระวังระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย หรือบริการ MSSP (Managed Security Service Provider) ระดับชั้นนำของประเทศ

ทางบริษัทให้บริการศูนย์เฝ้าระวังระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย หรือ Security Operation Center (SOC) ที่ได้มาตรฐานระดับโลก รวมถึงการให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยของข้อมูลแบบครบวงจร ให้กับลูกค้าองค์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะมากกว่า 16 ปี

โดยในปี 2022 นี้ ทางบริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจทางด้าน Cyber Security เพิ่มเติม เพื่อรองรับการให้บริการดูแลทางด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่ายการใช้งานของลูกค้า

จึงเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจที่จะมาร่วมงานกับเรามากกว่า 50 อัตรา ในสายงานดังต่อไปนี้

หากคุณมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทางด้าน Cyber Security และต้องการร่วมงานกับบริษัทที่มีความมั่นคงและโอกาสในการเติบโตในสายงานดังกล่าว

ส่งรายละเอียดแนะนำตัวเองและประสบการณ์ทำงานของคุณมาที่ : hr.isecure@i-secure.co.th

I-SECURE "WE CARE TRUST"

 


Cybersecurity Operator

Roles and Responsibilities:

 • Detect and analyze cyber security threats attempts according to the following categories.
  - Network intrusion
  - Server and/or any core organizational servers attacking.
  - Malware infection
  - Suspicious anomaly detection of workforce and organizational user’s behaviour    and/or associating activity patterns.
 • Be able to analyze cyber security threats and provide a periodic incident report. Arrange the appropriate notification both to the network administrator(s) and to the system owner including initiating incident response resolution guidance and some countermeasure addressing to facing scenario.
 • Be keenly interested on cyber security information and local/global news. Be able to analyze the cyber security incidents and trendy news in order to make such new local/global threats notification to your peers and working squad.

Qualifications:

 • Bachelor’s Degree in any educational institute in any field of study with the relevant comprehensive experiences in the role would be a plus.
 • Excellent team-oriented personality, responsibility, hardworking, perseverance, tolerance, discretion, and sense of punctuality.
 • Good command of reading comprehension in English. Be able to walkthrough any articles and capture its main idea with significant detail.
 • Be able to work for flexible working hours either shift mode or assigning schedules, but not limit to rotation slots over the holiday period.

 


Cybersecurity Analyst

Roles and Responsibilities:

 • Detect and analyze cyber security threats attempts according to the following categories.
  - Network intrusion
  - Server and/or any core organizational servers attacking.
  - Malware infection
  - Suspicious anomaly detection of workforce and organizational user’s behavior      and/or associating activity patterns.
 • Be keen on, explore, and facilitate reporting of cyber security threats' behavior and/or suspicious pattern observation. The candidate in this role shall directly collaborate with cyber security Protection Team, Detection Team, and Response Team.
 • Advise cyber security information and resolution to service team members and clients.
 • Organize overall tasks and control operational errands according to service level agreement (SLA).
 • Be keenly interested on cyber security information and local/global news. Be able to analyze the cyber security incidents and trendy news in order to make such new local/global threats notification to your peers and working squad.

Qualifications:

 • Fresh graduates with proof of your strong potential passion in the cyber security domain and direct disciplines including self-growth mindset development, are truly welcome.
 • This vacancy is opened for any educational institute and any degree in any field of study.
 • Excellent team-oriented personality, responsibility, hardworking, perseverance, tolerance, discretion, and sense of punctuality.
 • Good command of reading comprehension in English. Be able to walkthrough any articles and capture its main idea with significant detail.
 • Comprehensive knowledge in Cyber Security Framework, Cyber Kill Chain or MITRE ATT&CK™
 • Comprehensive knowledge in cyber security protocols, tools and mechanisms such as Network Security, Application Security, Data Security, Endpoint/User Security, etc.
 • Be able to work for flexible working hours either shift mode or assigning schedules, but not limit to rotation slots over the holiday period (Not required to pertain your attendance at the office).
 • Relevant experiences in cyber security field is an asset.
 • Relevant experiences in SOC, cyber security analysis, incident response plan and services would be a plus.
 • Certifications such as GCIA, GCIH, CEH, ECSA, CySA+ or equivalent is a big plus.
 • Extra passion in advisory and consulting roles, practical communication skills, excellent presentation skills, would be advantageous.

 


Cybersecurity Supervisor

Roles and Responsibilities:

 • Manage overall tasks, control and govern the errands performed by Cyber Security Operator and Cyber Security Analyst according to service level agreement (SLA).
 • Supervise service team member regarding cyber security threat monitoring and threats' behaviour and/or suspicious pattern analysis in collaboration with other cyber security peers team; Protection Team, Detection Team, and Response Team.
 • Advise cyber security information and resolution to service team members and clients.
 • Be keenly interested on cyber security information, local/global news and industry knowledge. And conduct the knowledge sharing to the working squad and client.

Qualifications:

 • Fresh graduates with proof of your strong potential passion in the cyber security domain and direct disciplines including self-growth mindset development, are truly welcome.
 • This vacancy is opened for any educational institute and any degree in any field of study.
 • Minimum of 5 years of Cyber Security domain career or IT infrastructure systems implementation and management e.g. Network, Database, Application, Systems etc.
 • Excellent team-oriented personality, responsibility, hardworking, perseverance, tolerance, discretion, and sense of punctuality.
 • Good command of reading comprehension in English. Be able to walkthrough any articles and capture its main idea with significant detail.
 • Comprehensive knowledge in Cyber Security Framework, Cyber Kill Chain or MITRE ATT&CK™
 • Comprehensive knowledge in cyber security protocols, tools and mechanisms such as Network Security, Application Security, Data Security, Endpoint/User Security, etc.
 • Be able to work for flexible working hours either shift mode or assigning schedules, but not limit to rotation slots over the holiday period (Not required to pertain your attendance at the office).
 • Relevant experiences in cyber security field is an asset.
 • Relevant experiences in SOC, cyber security analysis, incident response plan and services would be a plus.
 • Professional certifications such as GCIA, GCIH, CEH, ECSA, CySA+ or equivalent is a big plus.
 • Extra passion in advisory and consulting roles, practical communication skills, excellent presentation skills, would be advantageous.


Cybersecurity Consultant

Roles and Responsibilities:

 • Deliver cyber security knowledge and advisory to maintain system availability and stability of operating systems, system software, database, business application software according to client requirements and business goals.
 • Attend clients’ meetings and discover client’s needs to propose a cyber security implementation plan which covers stability of operating systems, system software, database, business application software, computer workstations, devices, and electronic appliances.
 • Perform an assessment of current cyber security vulnerability and defensive strategy to identify key improvement area (narrative specifications) and recommendation practices to secure and protect enterprise cyber security and corporate information technology assets.
 • Comprehensive knowledge in cyber security standards, practices, and regulations, etc. and be able to give the advice to clients in such relating topics e.g. NIST Cybersecurity Framework, CIS Controls, ISO27001, PCI-DSS, GDPR, PDPA, etc.
 • Build trust and reliability of i-Secure’s branding in associating with cyber security services for enterprise. Demonstrate our value differentiation against clients or prospects’ needs to increase awareness in collaboration with the company.
 • Develop the corporate training scheme of cyber security topics for the internal workforce. Conduct periodic training and consistent knowledge enrichment.

Qualifications:

 • Fresh graduates with proof of your strong potential passion in the cyber security domain and direct disciplines including self-growth mindset development, are truly welcome.
 • This vacancy is opened for any educational institute and any degree in any field of study.
 • Minimum 5-7 years’ experience of cyber security specialist role, but not limited to other information technology area such as network, database, application, and systems.
 • Excellent team-oriented personality, responsibility, hardworking, perseverance, tolerance, discretion, and sense of punctuality.
 • Good command of reading comprehension in English. Be able to walkthrough any articles and capture its main idea with significant detail.
 • Comprehensive knowledge in Cyber Security Framework, Cyber Kill Chain or MITRE ATT&CK™
 • Comprehensive knowledge in cyber security protocols, tools and mechanisms such as Network Security, Application Security, Data Security, Endpoint/User Security, etc.
 • Relevant experiences in SOC, cyber security analysis, incident response plan and services would be a plus.
 • Professional certifications such as GCIA, GCIH, CEH, ECSA, CySA+ or equivalent is a big plus.
 • Extra passion in advisory and consulting roles, practical communication skills, excellent presentation skills, would be advantageous.

 


Cybersecurity Solution Advisor (CSA)

Roles and Responsibilities:

 • Troubleshoot and advise solutions to address cyber security issues and challenges.
 • Collaborate with Cyber Security Engineer team in producing a solution to cope with the client’s circumstance. The job in this scope is to brainstorm the idea, analyze problems and design the solution, and then deliver the solution presentation to related parties.
 • Take ownership in document preparation, proposal development, functional/technical requirement specification compliance according to particular requests initiated by RFP, TOR, special accounts, JV projects, etc.
 • Support Business Relationships Team for any sales activities and pipelines.
 • Organize overall tasks and control operational errands according to service level agreement (SLA).
 • Perform technologies/products/news research, self-discovery, and then share the findings of technologies/products/news to customers and internal teams.

Qualifications:

 • Fresh graduates with proof of your strong potential passion in the cyber security domain and direct disciplines including self-growth mindset development, are truly welcome.
 • This vacancy is opened for any educational institute and any degree in any field of study.
 • Minimum 2 years’ experience of cyber security specialist role, but not limited to other information technology area such as network, database, application, and systems.
 • Comprehensive knowledge in cyber security protocols, tools and mechanisms such as Network Security, Application Security, Data Security, Endpoint/User Security, etc.
 • Comprehensive knowledge in Cyber Security Framework, Cyber Kill Chain or MITRE ATT&CK™
 • Excellent team-oriented personality, responsibility, hardworking, perseverance, tolerance, discretion, and sense of punctuality.
 • Excellent practical communication skills and presentation skills, would be advantageous.
 • Strong organizational skills to plan and manage multiple tasks within the constraints of timelines and budgets with business acumen.
 • Strong analytical skill with consistent systematic thinking. Be a smart team player and positive collaborative relationship maintaining across participating parties.
 • Approachable personality, strong interpersonal skills, expressing creativity in giving advice, and super-effective in problem solving both daily operation facing and long term strategic difficulty.
 • Practical communication skill with good command of English and Thai both verbal and written communication.
 • Understanding and relevant hands-on experiences of these following commercial solutions and technologies would be a higher priority in consideration, Palo Alto Networks, Checkpoint, Fortigate, CrowdStrike, Symantec, Splunk, ArcSight, CyberArk, BeyondTrust, Aruba Networks, Meraki, VMware, Nutanix, Amazon Web Services (familiarity towards any of them, not mandatory for all).
 • Professional certifications in relevant area is preferred.

 


Cybersecurity Responder (Intelligent Response Team)

Job description and responsibilities:

 • Handle and respond as part of Intelligent Response team to customers, as a goal to provide a recommendation to contain, eradicate and recover from cyber incidents.
 • Conduct host and network forensics, digital evidence triage and artifact analysis in support of incident response investigations.
 • Perform analysis on malware, discovered vulnerability and adversary tactic or tradecraft in various situations to improve the capability to respond and remediate security incident.
 • Develop, implement internal toolkits and utilize open source technologies to support and resolve security requirements or problems.
 • Plan a strategy to evaluate and improve cybersecurity readiness for customers, including via simulation and training.

Minimum qualifications:

 • Be able to expand your efforts to think and act like real adversaries and malicious threat actors. Not just trying to simulate them, but be like them in ethical and creative ways.
 • Be able to utilize programming skills or development tools to help solve complex or repetitive tasks.
 • Be able to communicate technical jargon into human-understandable language, both in Thai and English.

Preferred qualifications:

 • Bachelor’s degree in computer science, computer engineering, information technology or related fields.
 • Experience in handling, analyzing and responding to a security incident, digital forensics, malware analysis, penetration testing, or network defenses.
 • Be able to manage and balance your own time among multiple tasks, taking as a leader when required.
 • Technical security certifications, including GCIH, GCFA or GREM.
 • Willingness to travel up to 30%

 


Full Stack Engineer

Role and responsibility:

 • Provisioning and monitoring infrastructure and software with the automated solution.
 • Design and build CI/CD process for developer team.
 • Maintain configuration of the cloud environment with centralizing configuration management.
 • Come up with the new ideas and processes to improve our core business process.
 • Sharing your knowledge with a team and the other engineers.
 • Take seriously about "security".

Qualifications:

 • 0 - 3 years of experience in IT-related fields.
 • Excellent in Python and Bash script.
 • Experience with Version Control System (VCS) like Git or Subversion.
 • Understanding the concept of continuous integration and continuous delivery, configuration management and container.
 • Understanding basic networking.
 • Have a CAN-DO attitude. Willing to learn new things.
 • Good communication in Thai and English.

Bonus Points:

 • Familiar with Continuous Integration and Continuous Delivery process (CI/CD).
 • Experience in Amazon Web Services (AWS), Docker, and Kubernetes.

 


Network Security Engineer

Responsibilities:

 • Responsible for presenting the entire Palo Alto Networks portfolio. Able to delivering training, workshops, and demonstrations/POC of the proposed solutions
 • Be a technical expert on Palo Alto Networks’ portfolio; networking, security, competition.
 • Designing validated solutions which address the identified customer security problems.
 • Responsible for implementing security solutions with various technologies ( Firewall, IPS, VPN and so on)
 • Provide hands-on technical support to sales; lead workshops, demonstrations, best practice sessions, workshops, and training sessions.
 • Responsible for creating suitable necessary project documents for knowledge transfer.
 • Support business relationship team to deliver effective solutions, interaction with Product Management team, Marketing team, and Enablement teams to ensure that we continue to provide best solutions to our customers.
 • Cooperate with technical support team to provide in depth troubleshooting.
 • Learn research and update new technologies/products to customers and internal teams.

Qualifications:

 • Bachelor’s degree in computer science, computer engineering, information technology or related fields.
 • Minimum 1 years experience of networks security solution design, implementation, or architecture experience.
 • Understanding of security threats, Awareness of new security technologies, and ability to design security architecture for threats mitigation.
 • Intermediate knowledge of network security technologies, such as firewalls, remote access, intrusion detection and prevention, network segmentation, etc.
 • Minimum 3 years experience of various networking technologies implementation including switching, routing, wireless LAN and so on.
 • Good command of both spoken and written in English.
 • Be able to work efficiently under pressure.

Nice to have:

 • Deep understanding of Zero Trust design and implementation.
 • Palo Alto networks certifications.
 • Security, network/system administration or design related certifications.

 


Senior Network Security Engineer (2 Vacancies) 

Roles and Responsibilities:

 • Take ownership in implementing security solutions with various technologies (Firewall, IPS, VPN, etc.)
 • Take ownership in implementing network solutions with various technologies (Routing, Switching, Wireless Network, Load Balance, network monitoring application, and relevant tools and devices.)
 • Review all technical documentation that will be used for internal and a part of project delivery.
 • Design a Proof of Concept (POC) theme and scenario to address customer requirements with proposed technology and solution.
 • Conduct a network security solution design.
 • Be responsible for handling systems availability and reliability.
 • Be proactively in charge of 24X7 operation for P1 severity issues.

Qualifications:

 • Bachelor’s Degree in Computer Sciences, Computer Engineering, Information Technology or related fields.
 • Minimum 5 years’ experience of various networking technologies implementation including switching, routing, wireless LAN, etc.
 • Minimum 5 years’ experience of various security technologies implementation including firewall, IPS, VPN, etc.
 • Practical communication skill with good command of English both verbal and written communication.
 • Be able to work efficiently under pressure.

 


SIEM Engineer

Roles and Responsibilities:

 • Provide operational security administration, deliver recommendations and oversee the implementation for Security Information and Event Management solutions, including Log Management, Machine Data, SIEM or Big Data Analytic to clients.
 • Obtain client’s business and technical requirement and support client on designing and installation process on Log Management and Machine Data.
 • Perform data collection from multiple sources and devices.
 • Develop cyber security use cases.
 • Design and develop reports, dashboard according to use cases and analytic requirement.
 • Develop implementation work plan, procedural manual, work instructions and relevant materials.
 • Deliver knowledge sharing sessions, conduct workshops for SIEM and/or Big Data Analytics training for clients and team members.

Qualifications:

 • Fresh graduates with proof of your strong potential passion in the cyber security domain and direct disciplines including self-growth mindset development, are truly welcome.
 • This vacancy is opened for any educational institute and any degree in any field of study.
 • Excellent team-oriented personality, responsibility, hardworking, perseverance, tolerance, discretion, and sense of punctuality.
 • Good command of reading comprehension in English. Be able to walkthrough any articles and capture its main idea with significant detail.
 • Excellent communication skills and presentation skills.
 • Strong knowledge and extensive experience in working with Unix or Linux servers and applications.
 • Understanding and programming skills of scripting languages e.g. Shell Script, JavaScript or Python would be a plus.
 • Understanding and relevant hands-on experience in SIEM implementation (using Splunk, ArcSight, ELK, etc), Log Management, Big Data Analytics would be a plus.

 


Senior Penetration Tester (Ethical Hacker)

Roles and Responsibilities:

 • Conduct the penetration test, align the criteria and testing approach with global practices and standards.
 • Develop penetration test investigation reports with resolution and/or cyber security improvement guidance.
 • Prepare penetration test execution plan. Execute the test and monitor the results along the test.
 • Attend the meetings, introduce recommendation practices to fix vulnerability or mitigate risk from the weakness points as reporting results.
 • Build trust and reliability of i-Secure’s branding in associating with cyber security services for enterprise. Demonstrate our value differentiation against clients or prospects’ needs to increase awareness in collaboration with the company.
 • Conduct periodic training and consistent knowledge enrichment for internal workforce.

Qualifications:

 • Fresh graduates with proof of your strong potential passion in Offensive Security and direct disciplines including self-growth mindset development, are truly welcome.
 • This vacancy is opened for any educational institute and any degree in any field of study.
 • Minimum 5 years’ experience of cyber security penetration specialist or equivalent roles.
 • Comprehensive knowledge in cyber security protocols, tools and mechanisms such as Network Security, Application Security, Data Security, Endpoint/User Security, etc.
 • Excellent team-oriented personality, responsibility, hardworking, perseverance, tolerance, discretion, and sense of punctuality.
 • Be able to work for flexible working hours either weekend, holidays or overtime requests.
 • Willing to standby and work at any specific client’s location.
 • Effective professional communication skill with good command of English and Thai both written and verbal communication.
 • Practical English reading comprehension.
 • Excellent team-oriented personality, responsibility, hardworking, perseverance, tolerance, discretion, and sense of punctuality.
 • Proficiency in programming language, at least one.
 • Proficiency in Web Application, Mobile Application, API Services, AWS, Network, Infrastructure, Windows, Linux
 • Proficiency in OWASP WSTG, MSTG, ASVS, NIST SP 800-115, and related cyber security or penetration test standards.
 • Professional certifications such as OSCP, GIAC-GPEN, eMAPT or equivalent is a big plus (Mandatory 3 certificates required).
 • Extra passion in advisory and consulting role, practical communication skills, excellent presentation skills, would be advantageous.

 


Junior Penetration Tester

Role & Responsibility :

 • Perform manual penetration testing to identify and report security flaws on web applications, mobile applications and infrastructure.
 • Supervise software development approach to address higher security protection.
 • Research and verify security-relevant products and services.
 • Keep up to date with the latest testing and hacking methods.

Qualifications :

 • Fresh graduates with proof of your strong potential passion in the cyber security domain and direct disciplines including self-growth mindset development, are truly welcome.
 • This vacancy is opened for any educational institute and any degree in any field of study.
 • Strong understanding of web application architecture.
 • Good knowledge of following languages: JAVA, PHP, ASP.NET, Python, Swift, Objective-C and Assembly (at least one of them).
 • Familiarity with the command line interface of multiple operating systems.
 • Experience with networking protocols and technologies: TCP/IP, SMTP, FTP, HTTP, DNS, VPN, LDAP.
 • Understanding of the OWASP Top 10.
 • Familiar with web technologies such as NGINX, HTML5, JavaScript, AJAX, AngularJS, ReactJS.
 • Having at least one of the security certifications: OSCP, CEH, GWAPT is a plus.
 • Practical communication skill with good command of English and Thai both verbal and written communication.
 • Extra passion in advisory and consulting roles, practical communication skills, excellent presentation skills, would be advantageous.

 


Cyber Threat Hunter

Roles and Responsibilities:

 • Perform research and development of methods and techniques for monitoring system operations and behaviors in order to accurately detect intrusion attacks, malicious software, and suspicious activities.
 • Perform malware research and malware detection; accurately detect intrusion attacks and suspicious activities include handle research and development of detection methods and technologies.
 • Develop and implement detection use cases or refine existing detection methods.
 • Responsible for creating filters, reports, dashboards, and alerts in support of Cyber Operations.
 • Coordinate collect logs from customer sites.

Qualifications :

 • Minimum of 3 years of Security Operations Center experience or related fields.
 • Knowledge of the security tools and techniques used by cybersecurity teams.
 • Experience with cybersecurity research and threat hunting.
 • Understanding of malware, threat vectors, and cybercrime tactics.
 • Understanding of the Cybersecurity Framework, Cyber Kill Chain or MITRE ATT&CK™ and intelligence lifecycles.
 • Understand the applicability of software vulnerabilities, such as the OWASP Top 10 threats.
 • Experience related to SIEM technologies.
 • Technical Security Certifications - GCTI/GCIA/CHFI/CEH/OSCP/CySA+ or other related certifications preferred.

 


Project Manager (PM) (2 Vacancies)

Roles and Responsibilities:

 • Lead project management to meet project milestones and as-defined terms of reference of projects.
 • Take accountability of project management or project scope definition.
 • Plan, define roles and responsibilities of project team members, overall resource allocation and management according to scope and implementation plan.
 • Create project plan, work breakdown, organize and refine project tasks against baseline.
 • Focus on project monitoring and control through project timeline.

Qualifications:

 • Fresh graduates with proof of your strong potential passion in the cyber security domain and direct disciplines including self-growth mindset development, are truly welcome.
 • This vacancy is opened for any educational institute and any degree in any field of study.
 • Minimum of 3 years of Cyber Security domain career or IT infrastructure systems implementation and management e.g. Network, Database, Application, Systems etc.
 • Minimum of 2 years of project management or similar job functions.
 • Comprehensive knowledge in cyber security solutions, fundamental protocols, tools and mechanisms such as Network Security, Application Security, Data
 • Security, Endpoint/User Security, etc.
 • Excellent project planning and project management skills.
 • Excellent communication skills, presentation skills, and influencing and advisory skills.
 • Strong analytical skill with consistent systematic thinking. Be a smart team player and have a kind of wise collaborative relationship across participating parties.
 • Ability to evaluate and perform risk management. Proactive risk analysis and prevention.
 • Strong attention to corporate requirements, executive management hierarchy, authority power and decision making role of key project stakeholders.
 • Strong change management skills to keep healthy project organization along implementation timeline.
 • Excellent team-oriented personality, responsibility, hardworking, perseverance, tolerance, discretion, and sense of punctuality.
 • Approachable personality, strong interpersonal skills, expressing creativity in giving advice, and super-effective in problem solving both daily operation facing and long term strategic difficulty.
 • Effective professional communication skill with good command of English and Thai both written and verbal communication.
 • Professional project management certifications, PMP equivalent, or other relevant industry accreditations from global institutes is a plus.

 


Web Application Security Specialist (Senior)

Role & Responsibility :

 • Web Application Firewall , Database Firewall , Vulnerability Assessment Implementation, including tuning WAF rules based on vulnerabilities and attacks Leverage automation for testing and ensuring false positives are motivated.
 • Focusing on Web Application Security field, offensive and defensive thinking.
 • Responsible for creating suitable necessary project documents for knowledge transfer.
 • Responsible for Proof Of Concept (POC) requested by the Sales team or customers.
 • Monitor performance and ensure system availability and reliability.
 • Web Application Security Consulting.
 • Co-operate with product vendors to provide in depth troubleshooting.
 • Responsible for day-to-day basis standby service and 24x7 operation.
 • Learn research and update new technologies/products to customers and internal teams.

Qualifications :

 • Bachelor’s degree in computer science, computer engineering, information technology or related fields.
 • Hands-on scripting experience in at least one of the following (Python, PHP, SQL).
 • Hands-on experience in at least one of the following (JSON, REST, SOAP or OAuth).
 • Hands-on experience in Web Application Firewall , Database Firewall , Vulnerability Assessment.
 • Knowledge or experience in web application attack and defense (OWASP top 10).
 • Knowledge or experience in networking skill and hardware.
 • Knowledge or experience in Web Server technology.
 • Knowledge or experience in capture the flags (CTF) challenge.
 • Service-mind and presentation skills are useful.
 • Good problem-solving skills.
 • Good reading of English.
 • Be able to work efficiently under pressure.
 • If have the Certification - CEH, ECSA, CySA+, GWEB or Certificate comparable will be given special consideration

 


Web Application Security Specialist (Junior)

Role & Responsibility :

 • Web Application Firewall , Database Firewall , Vulnerability Assessment Implementation, including tuning WAF rules based on vulnerabilities and attacks Leverage automation for testing and ensuring false positives are motivated.
 • Focusing on Web Application Security field, offensive and defensive thinking.
 • Responsible for creating suitable necessary project documents for knowledge transfer.
 • Responsible for Proof Of Concept (POC) requested by the Sales team or customers.
 • Monitor performance and ensure system availability and reliability.
 • Web Application Security Consulting.
 • Co-operate with product vendors to provide in depth troubleshooting.
 • Responsible for day-to-day basis standby service and 24x7 operation.
 • Learn research and update new technologies/products to customers and internal teams.

Qualifications :

 • Bachelor’s degree in computer science, computer engineering, information technology or related fields.
 • Knowledge in basic networking skills.
 • Knowledge in basic coding (Python, PHP, SQL).
 • Knowledge in basic web application attack and defense (OWASP top 10).
 • Knowledge or experience in Web Server technology.
 • Service-mind and presentation skills are useful.
 • Good problem-solving skills.
 • Good reading of English.
 • Be able to work efficiently under pressure.

 


Endpoint Security Engineer

Role & Responsibility :

 • Endpoint Security product's server Implementation.
 • Endpoint Security's agent deployment.
 • Focusing on Endpoint Protection Security field, defensive thinking.
 • Support and troubleshoot related problems/incidents with installed software and server via phone/email
 • Threat investigation and root cause analysis
 • Cyber/Computer security research is challenging.
 • Provide Windows and Linux endpoint security.
 • Might be suitable for IT Support, Help Desk Support or others who interesting in Cyber Security field.

Qualifications :

 • 3 years + experience in IT Field. (System Administrator , IT Support or other).
 • Bachelor’s degree in computer science, computer engineering, information technology or related fields.
 • Knowledge and understanding in OS/Application Vulnerabilities and countermeasures.
 • Knowledge in centralized software deployment (Active Directory/Group Policy, SCCM or shell script)
 • Knowledge in basic networking skill and hardware.
 • Interesting or have passion in cyber security research/defensive related field.
 • Service-mind and presentation skill are useful.
 • Good problem-solving skill.
 • Good reading of English.
 • Experience in Endpoint Security product is strong advantage.
 • Experience in IT-Support related job is strong advantage.
 • Must have can do attitude

 


Quality Management Officer (1 Vacancy)

Roles and Responsibilities:

 • Organize quality document management system and implement international standards regarding quality control on how to manage information security, service management system in cyber security business for ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 20000-1.
 • Provide implementation practices and guidance to comply with ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 20000-1.
 • Facilitate appraisal consequential results, corporate improvement area and rectification approach.
 • Facilitate internal activities for standard compliance.
 • Conduct sufficient in-house training to construct a standardization process mindset and instruct corporate resources about international standards implementation and working procedures.

Qualifications:

 • Fresh graduates with proof of your strong potential passion in the cyber security domain and direct disciplines including self-growth mindset development, are truly welcome.
 • This vacancy is opened for any educational institute and any degree in any field of study.
 • Minimum of 2 years of experience or similar job functions relating to quality control and implementation, ISO standards, etc.
 • Excellent team-oriented personality, responsibility, hardworking, perseverance, tolerance, discretion, and sense of punctuality.
 • Good command of English reading comprehension. Be able to walkthrough any articles and capture its main idea with significant detail.
 • Comprehensive knowledge in reference global standards, quality system implementation approach, relevant cyber security rules and regulations such as ISO27001, ISO20000-1, PCIDSS, GDPR, Personal Data Protection Act (PDPA), Thailand's Computer-related Crime Act, Cybersecurity Act B.E. 2562 (2019), etc.
 • Relevant experiences with ISO processes and standard and/or Document Control is a plus.
 • Professional certifications such as ISMS Lead Auditor, SMS Lead Auditor, ITIL Certification is a big plus.

Accounting Administrator (2 Vacancies)

Roles and Responsibilities:

Account Payable (AP)

 • Invoice and Remittance TrackingIssue invoices according to payer’s conditions and ensure terms and validity of accounting documents.
 • Track and monitor status of account receivable, no debtor aging over 90 days.

Disbursement

 • Verify completeness of employee reimbursement request form before transferring documents to the accounting office.
 • Verify correctness of seller’s invoices before transferring documents to the accounting office.
 • Validate associated reference document completeness of cheques issued by the accounting office
 • Ensure all settlements meet seller’s payment conditions and timely manner.

Miscellaneous Duties

 • Prepare associated legitimate accounting documents incorporate with invoice(s) according to clients’ procedures.
 • Proceed document scanning (sign-off acknowledgement invoice), transfer files to Google Drive, and eventually submit all documents to the accounting office.
 • Ensure invoicing issuing and delivery to the clients is in a timely manner.
 • Record invoicing details and projected cheque delivery date in MS Excel spreadsheet on periodically basis.
 • Facilitate cheque collection appointment.
 • Collaborate with the accounting office to issue the receipt regarding cheque collection from client.
 • Proceed document scanning (payment receipt and cheque deposit slip), transfer files to Google Drive, and eventually submit all documents to the accounting office.

Qualifications:

 • Male/female, age is not over 30 years.
 • High Vocational Certificate or Bachelor’s Degree in Accounting Administration will be a plus.
 • Good English communication will be a plus.
 • Good problem-solving skills.
 • Proficiency in administrative software and accounting package literacy e.g., Microsoft Office, Microsoft Excel, Express Accounting Software, etc.
 • Growth mindset, pleasant personality, well-organized manner for facilitating roles.
 • Hardworking and be able to handle work effectively under pressure.
 • Be punctual.

Welfare and Benefits

 • Social security fund
 • Group insurance
 • Provident fund
 • Telephone utility charge reimbursement
 • Transportation or gas fee reimbursement
 • Monthly attendance allowance or incentive

Account Receivable (AR)
Invoice and Remittance Tracking

 • Issue invoices according to payer’s conditions and ensure terms and validity of accounting documents.
 • Prepare associated legitimate accounting documents incorporate with invoice(s) according to clients’ procedures.
 • Ensure invoicing issuing and delivery to the clients is in a timely manner.
 • Track and monitor status of account receivable, no debtor aging over 90 days.
 • Facilitate cheque collection appointment.
 • Issue the receipt regarding cheque or cash transfer collection from client. Verify significant detail of issuing receipts.
 • Deposit cheques and reconcile amount against account statement.Follow up AWS.

Letter of Guarantee (LG)

 • Verify letter detail that made an entry to LG issuing form and endorse to management for approval. Submit the form to the bank for LG issuing.
 • Collect LG documents for internal reference and client redemption.
 • Verify the issuing fee amount and follow up for the receipts from the bank.

Miscellaneous Duties

 • Organize documents and support accounting audit process.
 • Reconcile AR data and transaction from "tax invoice and receipt" and movement AR from accounting records.
 • Reconcile PP.30 and perform tax filing process.

Qualifications:

 • Male/female, age is not over 30 years.
 • High Vocational Certificate or Bachelor’s Degree in Accounting Administration will be a plus.
 • Good English communication will be a plus.
 • Good problem-solving skills.
 • Proficiency in administrative software and accounting package literacy e.g., Microsoft Office, Microsoft Excel, Express Accounting Software, etc.
 • Growth mindset, pleasant personality, well-organized manner for facilitating roles.
 • Hardworking and be able to handle work effectively under pressure.
 • Be punctual.

Welfare and Benefits

 • Social security fund
 • Group insurance
 • Provident fund
 • Telephone utility charge reimbursement
 • Transportation or gas fee reimbursement
 • Monthly attendance allowance or incentive

Project Coordinator (4 Vacancies)

Roles and Responsibilities:

 • Be a focal point in a project or concurrent projects for gathering clients’ needs, business requirements, including general administrative facilitation to collect relevant data and material from clients and feed forward to the project team.
 • Prioritize overall tasks and perform project status tracking for all milestones and project deliverable.
 • Build strong business relationships and facilitate project activities through project timeline. Suggest appropriate implementation approaches for phasing tasks.
 • Recommend the best practices or solutions relating to clients’ circumstances and new impediments caused from knowledge gaps and technology barriers of clients.
 • Align effectively functional and technical direction to meet project goals and clients’ expectations.
 • Deliver effective organizational and operational skills for tasks in projects with agility and quality focus. Improve client engagement and satisfaction with positive-impressive collaboration and fulfillment.
 • Maintain project tracking and project communication for working procedures, project artifacts delivery, deadline and document reviewing threshold, project management policies, etc. Any delay in response from the client shall be monitored and notified to stakeholders and related parties.
 • Facilitate communication between both internal and external team e.g. partners, suppliers, clients, etc.
 • Monitor project status and arrange/track/deliver project deliverable in each phase.
 • Notify project status with risk/issues/impact analysis to project sponsor and stakeholders on a periodic basis. Escalate warning signs and critical issues which caused or tentatively cause project delay.
 • Perform other duties as assigned.
Qualifications:
 • Minimum 2 years’ experience of Project Management, Solution Implementation, Software Development, Service Delivery, or other relevant area.
 • Bachelor’s Degree or higher in any fields of study.
 • Pleasant personality, well-mannered and professional polite with engaging people, maintaining respect and appropriate behaviour in any occasion and location.
 • Excellent Office Suite skills and computer literacy such as MS Word, MS Excel, MS Power Point.
 • Excellent service-mind as a role is required to engage and facilitate people/stakeholders, monitor project issues and status, including onsite day-to-day operation (on project activity-basis) and facilitation. Please be noted that the clients’ site shall be a form of government offices or similar bureaucracy culture.
 • Excellent and effective communication skills. Be passionate in learning new exposures.
 • Strong analytical skills.
 • Good logics in decision making for information technology issues and impact.
 • Comprehensive experiences involving with any government agencies and/or banking projects is a plus.

Welfare and Benefits

 • Social security fund
 • Group insurance
 • Provident fund
 • Telephone utility charge reimbursement
 • Transportation or gas/tolls fee reimbursement
 • Monthly attendance allowance or incentive

Office Administrator (4 Vacancies)

Roles and Responsibilities:

 • Coordinate and facilitate necessary asset or document delivery among staff and client sites as required.
 • Maintain office area and facilities. Contact the building management department for facility reservation request on any occasion.
 • Manage documents or memo distribution to staff in each department.
 • Administrate and maintain overall office supplies inventory. Support the team to issue procurement for necessary requests by employees.
 • Supervise the work practice and monitor the office cleaning maid’s performance.
 • General administrative support any logistics company officers and document messengers.

Qualifications:

 • Detailed-oriented. Focus on each assignment with high attention to reduce the possibility of errors.
 • Open-minded for both positive and negative feedback.
 • Daily operation issues are the challenges. Lesson learnt and continuous improvement.
 • Result-oriented for striving towards the goals with best effort.
 • Keep a deep appreciation for the jobs you perform. It demonstrates values and genuine outcomes to serve people.
 • Always remember that the office administration role helps people to achieve their tasks.

Welfare and Benefits

 • Social security fund
 • Group insurance
 • Provident fund
 • Telephone utility charge reimbursement
 • Transportation or gas/tolls fee reimbursement
 • Monthly attendance allowance or incentive