กลุ่มแฮกเกอร์พม่าเปิดฉากโจมตีระบบของรัฐบาลพม่าเพื่อต่อต้านการรัฐประหาร

กลุ่มแฮกเกอร์พม่าซึ่งใช้ชื่อว่า Myanmar Hackers มีการเริ่มปฏิบัติการโจมตีระบบของเว็บไซต์ส่วนราชการและรัฐบาลเพื่อแสดงออกในเชิงต่อต้านการทำรัฐประหาร โดยเป้าหมายที่ถูกโจมตีไปแล้วนั้นได้แก่ Central Bank, หน้าประชาสัมพันธ์ของกองทัพพม่า, สถานีโทรทัศน์ และหน่วยงานอื่น ๆ

Matt Warren จากมหาวิทยาลัย RMIT ของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับทาง AFP ว่า ลักษณะของการโจมตีที่เกิดขึ้นนั้นดูเหมือนว่าจะมีเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์ ปลุกระดมและเผยแพร่ข่าวสารต่อต้านการทำรัฐประหารที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาในลักษณะ Hacktivism ผ่านการโจมตีด้วยเทคนิค Denial of Service (DoS) และการแฮกเพื่อเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ (Defacement)

นอกเหนือจากการโจมตีโดยกลุ่ม Myanmar Hackers แบบ Hacktivism แล้ว มีการตรวจพบการเผยแพร่ข้อมูลจากกลุ่ม DDoSecrets ซึ่งเป็นกลุ่มองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอีกกลุ่มหนึ่ง โดยเป็นข้อมูลจำนวน 330GB ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท, ข้อมูลสแกนของเอกสารสำคัญทางราชการ รวมไปถึงเอกสารทางการเงิน กลุ่ม DDoSecrets ระบุว่าข้อมูลดังกล่าวถูกดึงมาจากระบบ myco.