กลุ่ม Anonymous แฮ็กเกอร์โจมตี Central Bank of Russia และขโมยข้อมูลออกมา 28GB

กลุ่ม Anonymous ซึ่งกำลังดำเนินการภายใต้ปฏิบัติการ “OpRussia” ได้เปิดเผยข้อมูลของธนาคารกลางของประเทศรัสเซียขนาด 28GB เพื่อประท้วงต่อต้านการโจมตีของรัสเซียในยูเครน

หนึ่งในกลุ่ม Anonymous ซึ่งใช้ Twitter ชื่อ @Thblckrbbtworld ได้เปิดเผยข้อมูลว่าได้ทำการแฮ็กข้อมูลธนาคารกลางของประเทศรัสเซียได้สำเร็จ และได้มีการปล่อยข้อมูลของธนาคารกลางขนาด 28GB ออกมาให้สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทาง Distributed Denial of Secrets (หรือที่รู้จักว่า DDoSecrets)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 กลุ่ม Anonymous อ้างว่าแฮ็กธนาคารกลางของรัสเซีย และขโมยไฟล์ 35,000 ไฟล์ กลุ่มดังกล่าวยังได้ทวีตสำเนาเอกสารธนาคารที่เป็นภาษารัสเซียผ่านทาง twitter ด้วย

ข้อมูลที่ถูกเปิดเผยออกมานั้นเป็นบันทึกทางการเงินย้อนหลังหลายปี นอกจากนั้นเอกสารบางฉบับยังย้อนหลังไปถึงปี 1999 อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีใบแจ้งหนี้ การสื่อสารภายใน เอกสาร บันทึกช่วยจำ ใบแจ้งยอดจากธนาคาร ชื่อผู้ถือหุ้นของธนาคารต่างๆ ใบอนุญาตธนาคาร, ชื่อ, ที่อยู่ของลูกค้า/ลูกค้าที่มีชื่อเสียง ฯลฯ เป็นต้น

บทบาทของธนาคารกลางของรัสเซียมีหน้าที่รับผิดชอบนโยบายการเงินและรับรองการทำงานของระบบการชำระเงินในสหพันธรัฐรัสเซีย ธนาคารมีหน้าที่ปกป้องเสถียรภาพของสกุลเงินประจำชาติคือรูเบิล ดังนั้นการโจมตีเครือข่ายใด ๆ อาจสร้างความเสียหายให้กับประเทศและสกุลเงินของประเทศ

ที่มา :  https://www.

กลุ่มแฮกเกอร์พม่าเปิดฉากโจมตีระบบของรัฐบาลพม่าเพื่อต่อต้านการรัฐประหาร

กลุ่มแฮกเกอร์พม่าซึ่งใช้ชื่อว่า Myanmar Hackers มีการเริ่มปฏิบัติการโจมตีระบบของเว็บไซต์ส่วนราชการและรัฐบาลเพื่อแสดงออกในเชิงต่อต้านการทำรัฐประหาร โดยเป้าหมายที่ถูกโจมตีไปแล้วนั้นได้แก่ Central Bank, หน้าประชาสัมพันธ์ของกองทัพพม่า, สถานีโทรทัศน์ และหน่วยงานอื่น ๆ

Matt Warren จากมหาวิทยาลัย RMIT ของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับทาง AFP ว่า ลักษณะของการโจมตีที่เกิดขึ้นนั้นดูเหมือนว่าจะมีเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์ ปลุกระดมและเผยแพร่ข่าวสารต่อต้านการทำรัฐประหารที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาในลักษณะ Hacktivism ผ่านการโจมตีด้วยเทคนิค Denial of Service (DoS) และการแฮกเพื่อเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ (Defacement)

นอกเหนือจากการโจมตีโดยกลุ่ม Myanmar Hackers แบบ Hacktivism แล้ว มีการตรวจพบการเผยแพร่ข้อมูลจากกลุ่ม DDoSecrets ซึ่งเป็นกลุ่มองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอีกกลุ่มหนึ่ง โดยเป็นข้อมูลจำนวน 330GB ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท, ข้อมูลสแกนของเอกสารสำคัญทางราชการ รวมไปถึงเอกสารทางการเงิน กลุ่ม DDoSecrets ระบุว่าข้อมูลดังกล่าวถูกดึงมาจากระบบ myco.