พบช่องโหว่ RCE ระดับ Critical บน EmojiDeploy ทำให้สามารถโจมตี Microsoft Azure ได้

นักวิจัยด้าน Ermetic บริษัทรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานบนระบบคลาวด์ของอิสราเอล พบช่องโหว่ระดับ Critical บน Microsoft Azure ที่ทำให้ผู้โจมตีสามารถสั่งรันโค้ดที่เป็นอันตรายจากระยะไกล (Remote Code Execution (RCE)) เพื่อเข้าควบคุมแอปพลิเคชันเป้าหมายได้

โดย Ermetic อธิบายช่องโหว่นี้ว่าเกิดจาก CSRF (cross-site request forgery) บน Kudu ซึ่งเป็นบริการ SCM ที่ใช้อย่างแพร่หลาย แล้วทำการส่งไฟล์ ZIP ที่ฝังเพย์โหลดอันตรายไปยังแอปพลิเคชัน Azure ของเป้าหมาย โดยได้เรียกวิธีการโจมตีนี้ว่า EmojiDeploy

Kudu คือเครื่องมือที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของ Azure App Service ที่เกี่ยวข้องกับ source control based deployment เช่นเดียวกับ Dropbox และ OneDrive sync

การโจมตี

นักวิจัยได้อธิบายขั้นตอนการโจมตี ดังนี้

Hacker โจมตีผ่านช่องโหว่ CSRF ใน Kudu SCM panel ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการป้องกันและส่ง request ที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษไปที่ "/api/zipdeploy" เพื่อส่งไฟล์ ZIP ที่เป็นอันตราย เช่น web shell และทำให้สามารถเข้าควบคุมระบบจากระยะไกลได้
ไฟล์ ZIP ที่เป็นอันตรายจะถูก encoded ในส่วนของ body ของ HTTP request เมื่อถูกเปิดขึ้นมา มันจะเรียกไปยังโดเมนที่ถูกควบคุมโดย Hacker ผ่าน web shell เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบ

การค้นพบนี้เกิดขึ้นหลังจาก Orca Security ได้เปิดเผยการโจมตี 4 ครั้งของการโจมตี server-side request forgery (SSRF) ที่ส่งผลกระทบต่อ Azure API Management, Azure Functions, Azure Machine Learning และ Azure Digital Twins หลังจากนั้น Microsoft ได้แก้ไขช่องโหว่ในวันที่ 6 ธันวาคม 2022 หลังจากการเปิดเผยช่องโหว่เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2022 นอกจากนี้ Microsoft ยังได้มอบรางวัลให้แก่การรายงานช่องโหว่นี้เป็นมูลค่า 30,000 ดอลลาร์

การป้องกัน

ตรวจสอบการอนุญาตของแอปพลิเคชั่น และการกำหนดสิทธิในส่วนของการจัดการข้อมูลประจำตัว
จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงให้น้อยที่สุดเพื่อความปลอดภัย

ที่มา : thehackernews

ช่องโหว่บน Microsoft Azure Services เสี่ยงต่อการถูกเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์

Orca บริษัทด้านความปลอดภัยไซเบอร์ได้ค้นพบช่องโหว่ที่เกี่ยวข้องกับบริการ Microsoft Azure โดยช่องโหว่ดังกล่าวถูกพบในช่วงระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2022 ถึง 2 ธันวาคม 2022 ซึ่งส่งผลกระทบต่อ Azure API Management, Azure Functions, Azure Machine Learning และ Azure Digital Twins me ซึ่งทำให้ผู้โจมตีสามารถหลีกเลี่ยงการตรวจสอบสิทธิ์ และเข้าถึงข้อมูลบนเครื่องปลายทางได้

โดยปัจจุบันทาง Microsoft ได้ออกอัปเดตเพื่อแก้ไขช่องโหว่เรียบร้อยแล้ว

ช่องโหว่บนบริการ Microsoft Azure มีดังนี้

ช่องโหว่ Unauthenticated SSRF บน Azure Digital Twins Explore โดยช่องโหว่อยู่ใน /proxy/blob endpoint ทำให้มีความเสี่ยงถูกโจมตีเพื่อรับ response จากบริการใดๆก็ตามที่ต่อท้ายด้วย "blob.

ช่องโหว่ใน Less.js อาจทำให้ AWS Secret Keys รั่วไหล

นักวิจัยด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ Software Secured บริษัทสัญชาติแคนาดาระบุช่องโหว่ร้ายแรงใน Less.