Cisco แจ้งเตือนการโจมตีแบบ password-spraying มุ่งเป้าไปที่บริการ VPN

Cisco ออกคำแนะนำสำหรับลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงจากการโจมตีโดยวิธีการ password-spraying ที่กำลังมุ่งเป้าหมายไปที่บริการ Remote Access VPN (RAVPN) บนอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ Cisco Secure (more…)