Google เปิดโครงการ Open Source Vulnerabilities (OSV) ฐานข้อมูลช่องโหว่โอเพนซอร์สจากโครงการ OSS-Fuzz

 

Google เปิดโครงการฐานข้อมูลช่องโหว่ Open Source Vulnerabilities (OSV) ซึ่งรวมรายการของช่องโหว่ในโครงการโอเพนซอร์สเอาไว้ ในปัจจุบันข้อมูลจาก OSV นั้นมาจากผลลัพธ์ของโครงการ OSS-Fuzz ซึ่งใช้เทคนิคแบบ Fuzzing ในการค้นหาช่องโหว่

เมื่อ OSS-Fuzz ค้นพบช่องโหว่ OSV จะทำหน้าที่หลักในการ triage ข้อมูลของช่องโหว่นั้นให้สามารถเข้าถึงได้จากช่องทางหรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ โดยโครงการที่มีอยู่ก่อนหน้าอย่าง CVE ก็สามารถอ้างอิงรูปแบบของ OSV ในการอ้างถึงรายละเอียดของช่องโหว่ได้ ในขณะเดียวกันผู้ใช้งานและผู้พัฒนาก็สามารถอ้างอิงช่องโหว่ผ่านทางระบบ API ของ OSV ได้ด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึง OSV ได้ที่ osv.

Google เปิดตัว Atheris เครื่องมือทำ Fuzzing สำหรับโปรแกรมในภาษา Python

Google เปิดตัวโครงการ Atheris ซึ่งเป็นโครงสำหรับช่วยหาบั๊กในโค้ด Python ด้วยวิธีการแบบ coverage-gided fuzzing หรือการทดลองใส่อินพุตให้กับโปรแกรมไปเรื่อยๆ จากนั้นคอยมอนิเตอร์พฤติกรรมของโปรแกรมเพื่อหาเงื่อนไขที่อาจเป็นบั๊กหรือช่องโหว่

Atheris รองรับการทำงานกับเป้าหมายที่เป็นทั้ง Python 2.7 และ Python 3.3+ แต่จะทำงานได้ดีที่สุดสำหรับโปรแกรมที่ถูกพัฒนาโดยใช้ Python 3.8 หรือมากกว่า ผู้ใช้งานสามารถติดตั้ง Artheris ได้ผ่าน Pip และใช้เป็นหนึ่งในโมดูลเพื่อทำ fuzzing ได้ทันที

ดูข้อมูลของโครงการเพิ่มเติมได้จาก https://github.