พบช่องโหว่ใหม่ BootHole ใน bootloader ยอดนิยมของ Linux กระทบ Windows ด้วย

นักวิจัยจาก Eclypsium เผยแพร่ช่องโหว่ใหม่ CVE-2020-10713 BootHole เป็นช่องโหว่ buffer overflow ใน GRUB2 เป็น bootloader ยอดนิยมที่ใช้ใน Linux หลายๆ ดิสโทร ช่องโหว่นี้เกิดเมื่อทำการ parsing ไฟล์ตั้งค่า grub.

Vulnerabilities Discovered in Mobile Bootloaders of Major Vendors

พบช่องโหว่ในตัว Android Bootloader จาก 5 ผู้ผลิต chipset ซึ่งทำให้เสีย CoT (Chain of Trust) ระหว่างที่กำลังทำการ boot-up ซึ่งทำให้ตัวเครื่องสามารถถูกโจมตีได้ CoT คือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจากการตรวจสอบทั้ง hardware และ software จากส่วนย่อย ซึ่งจุดประสงค์ก็เพื่อทำให้แน่ใจว่ามีเพียง software และ hardware ที่ไว้ใจได้เท่านั้นที่อนุญาติให้ใช้งานได้ โดยที่ภาพรวมยังคงประสิทธิภาพเดิมอยู่ ทีมนักวิจัยจึงเริ่มทำการวิจัยเกี่ยวกับช่องโหว่นี้ พบว่าเนื่องจากส่วนต่างๆ ในตัว Android bootloaders เป็น closed source และมักจะไม่มี typical metadata (program headers หรือ debugging symbols) ที่พบในโปรแกรมปกติทั่วไป จึงทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลทำได้ยาก ซึ่งข้อมูลเลห่านี้จะช่วยในเรื่องของการทำ reverse engineering และการทำ security audits
งานวิจัยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การพัฒนาเครื่องมือใหม่ที่ชื่อว่า BootStomp ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการทำ test และวิเคราะห์ bootloaders ในกรณีนี้จากการใช้ BootStomp เข้ามาทดสอบพบว่ามีช่องโหว่ 7 จุดโดยที่เป็นช่องโหว่ใหม่ 6 ตัวและ ที่เคยพบมาแล้วอีก 1 ตัว(CVE-2014-9798) ช่องโหว่ดังกล่าวบางตัวอาจทำให้ผู้โจมตีสามารถ execute arbitrary code หรือทำการโจมตีแบบ Dos ทีมนักวิจัยได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเครื่องมือ BootStomp ยังตรวจเจอช่องโหว่อีกสองตัวที่อาจช่วยให้ผู้โจมตีสามารถยกระดับสิทธิ์การเข้าใช้งานของตัวเองให้เป็นสิทธิ์ root บนระบบได้

ที่มา : bleepingcomputer

Security flaw affects nearly every Android phone with a Qualcomm Snapdragon chip, researcher warns

นักวิจัยด้านความปลอดภัย Dan Rosenberg เปิดเผยข้อมูลที่ได้ประชุมกันใน Black Hat ว่าได้ตรวจพบช่องโหว่ในระบบประมวนผล CPU ของ Qualcomm Snapdragon ที่มีอยู่ในระบบปฏิบัติการ Android ที่สามารถนำมาปล็ดล็อค bootloader ได้อย่างถาวร