กลุ่มแฮ็กเกอร์ Lapsus$ อ้างว่ามีข้อมูลซอร์สโค้ดที่ขโมยมาจาก Microsoft ขนาด 37GB

ในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมา กลุ่ม Lapsus$ ได้โพสต์ภาพแคปเจอร์หน้าจอบนช่องทาง Telegram ของพวกเค้า โดยระบุว่าสามารถแฮ็กเซิร์ฟเวอร์ Azure DevOps ของ Microsoft ได้และอ้างว่ามีซอร์สโค้ดของ Bing, Cortana และ Project ภายในอื่นๆ อีกหลายอย่าง

ต่อมาในช่วงวันจันทร์ กลุ่มแฮ็คเกอร์ได้โพสต์ข้อมูล torrent ไฟล์ ที่เป็นไฟล์ 7zip ขนาด 9 GB ที่มีซอร์สโค้ดมากกว่า 250 projects ที่อ้างว่าเป็นของ Microsoft โดยกลุ่ม Lapsus$ อ้างว่าข้อมูล 90% เป็นซอร์สโค้ดของ Bing และประมาณ 45% เป็นซอร์สโค้ดของ Bing Maps และ Cortana

(more…)