มัลแวร์ EarlyRAT ตัวใหม่ เชื่อมโยงกับกลุ่มแฮ็กเกอร์ Andariel ของเกาหลีเหนือ

นักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยพบ remote access trojan (RAT) ชื่อ 'EarlyRAT' ซึ่งถูกใช้งานโดย Andariel ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของกลุ่มแฮ็กเกอร์ Lazarus ของเกาหลีเหนือที่ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาล

Andariel (หรือที่รู้จักในชื่อ Stonefly) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแฮ็กเกอร์ Lazarus ที่รู้จักกันในการใช้ (more…)