Microsoft’s February 2020 Patch Tuesday Fixes 99 Flaws, IE 0day

ไมโครซอฟต์ออกแพตช์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2020
ไมโครซอฟต์ได้แก้ไขข้อบกพร่อง 99 รายการซึ่งรวมไปถึงช่องโหว่ 0 day ใน Internet Explorer (IE) ในแพตช์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2020 มีช่องโหว่ระดับ Critical 10 ช่องโหว่ ระดับ Important 87 ช่องโหว่และระดับ Moderate 2 ช่องโหว่
ในการแก้ไขครั้งนี้ยังรวมไปถึงการแก้ไขช่องโหว่ CVE-2020-0674 ช่องโหว่ 0 day ใน Internet Explorer (IE) ซึ่งมีการพบการโจมตีแล้ว
ผู้ใช้ควรอัปเดทติดตั้งความปลอดภัยโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันวินโดว์จากความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่ถูกเปิดเผยแล้ว
นอกเหนือจากช่องโหว่ IE CVE-2020-0674 แล้วไมโครซอฟต์ระบุว่ามีการเปิดเผยช่องโหว่อื่นอีกสามช่องโหว่ต่อสาธารณชนแต่ยังไม่พบการโจมตีช่องโหว่เหล่านี้ ได้แก่ CVE-2020-0683 ช่องโหว่ยกระดับสิทธิ์ใน Windows Installer CVE-2020-0686 ช่องโหว่ยกระดับสิทธิ์ใน Windows Installer และ CVE-2020-0706 ช่องโหว่การเปิดเผยข้อมูลใน Microsoft Browser

ที่มา : bleepcomputer

Microsoft warns about Internet Explorer zero-day, but no patch yet

Microsoft เผยแพร่คำแนะนำด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับช่องโหว่ Zero-day ใน Internet Explorer (IE) ที่กำลังถูกโจมตีในช่วงนี้

เบื้องต้นทาง Microsoft ระบุว่าการโจมตีดังกล่าวไม่ได้โจมตีเป็นวงกว้าง จำกัดแค่ผู้ใช้งานส่วนหนึ่ง แต่ได้ทำการออกวิธีการแก้ไขปัญหาและการลดผลกระทบที่สามารถนำไปใช้เพื่อป้องกันระบบที่มีช่องโหว่จากการโจมตีเท่านั้น แล้วจะออก Patch สำหรับแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าวตามมาในอนาคต

Microsoft อธิบายถึงช่องโหว่ Zero-day ใน IE ซึ่งได้รับ CVE-2020-0674 ว่าเป็นช่องโหว่ที่ทำให้ผู้โจมตีสามารถรันคำสั่งที่เป็นอันตรายจากระยะไกลเพื่อเข้าถึงระบบ (remote code execution หรือ RCE ) โดยเกิดจากข้อผิดพลาดของหน่วยความจำเสียหายใน IE's scripting engine องค์ประกอบของเบราว์เซอร์ที่จัดการ JavaScript (Jscript9.dll) ช่องโหว่ดังกล่าวส่งผลกระทบกับ IE9 ถึง IE11 บน Windows desktop และ Windows Server

ผู้โจมตีสามารถออกแบบเว็บไซต์เป็นพิเศษเพื่อใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ดังกล่าวแล้วโน้มน้าวให้ผู้ใช้ดูเว็บไซต์ดังกล่าว เช่น การส่งอีเมล

วิธีการแก้ไขปัญหาและการลดผลกระทบของช่องโหว่ดังกล่าวคือตั้งค่าเพื่อจำกัดการเข้าถึง Jscript9.dll โดยสามารถอ่านวิธีได้จาก www.

Microsoft warns about Internet Explorer zero-day, but no patch yet

Microsoft เผยแพร่คำแนะนำด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับช่องโหว่ Zero-day ใน Internet Explorer (IE) ที่กำลังถูกโจมตีในช่วงนี้
เบื้องต้นทาง Microsoft ระบุว่าการโจมตีดังกล่าวไม่ได้โจมตีเป็นวงกว้าง จำกัดแค่ผู้ใช้งานส่วนหนึ่ง แต่ได้ทำการออกวิธีการแก้ไขปัญหาและการลดผลกระทบที่สามารถนำไปใช้เพื่อป้องกันระบบที่มีช่องโหว่จากการโจมตีเท่านั้น แล้วจะออก Patch สำหรับแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าวตามมาในอนาคต
Microsoft อธิบายถึงช่องโหว่ Zero-day ใน IE ซึ่งได้รับ CVE-2020-0674 ว่าเป็นช่องโหว่ที่ทำให้ผู้โจมตีสามารถรันคำสั่งที่เป็นอันตรายจากระยะไกลเพื่อเข้าถึงระบบ (remote code execution หรือ RCE ) โดยเกิดจากข้อผิดพลาดของหน่วยความจำเสียหายใน IE's scripting engine องค์ประกอบของเบราว์เซอร์ที่จัดการ JavaScript (Jscript9.dll) ช่องโหว่ดังกล่าวส่งผลกระทบกับ IE9 ถึง IE11 บน Windows desktop และ Windows Server
ผู้โจมตีสามารถออกแบบเว็บไซต์เป็นพิเศษเพื่อใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ดังกล่าวแล้วโน้มน้าวให้ผู้ใช้ดูเว็บไซต์ดังกล่าว เช่น การส่งอีเมล
วิธีการแก้ไขปัญหาและการลดผลกระทบของช่องโหว่ดังกล่าวคือตั้งค่าเพื่อจำกัดการเข้าถึง Jscript9.dll โดยสามารถอ่านวิธีได้จาก microsoft ซึ่ง Microsoft เตือนว่าต้องยกเลิกการตั้งค่าดังกล่าวก่อนที่จะอัปเดต Patch สำหรับช่องโหว่นี้ที่จะออกมาในอนาคต

ที่มา ZDNet