ช่องโหว่บน Atlassian Confluence ถูกใช้เพื่อติดตั้ง Ransomware และ Crypto Miners

ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่เพิ่งได้รับแพตช์แก้ไขใน Atlassian Confluence Server และ Data Center ได้ถูกนำมาใช้เพื่อติดตั้ง cryptocurrency มัลแวร์ และเพย์โหลดของ Ransomware

มีการพบเหตุการณ์อย่างน้อย 2 เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีด้วยช่องโหว่ดังกล่าว โดยบริษัท Sophos พบว่าผู้โจมตีได้ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในการติดตั้ง Cerber ransomware และ crypto miner ที่ชื่อว่า z0miner บนเครือข่ายของเหยื่อ

ช่องโหว่ CVE-2022-26134, คะแนน CVSS: 9.8 (ได้รับแก้ไขจาก Atlassian ไปแล้วเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565) เป็นช่องโหว่ที่ทำให้ผู้โจมตีสามารถสั่งรันโค้ดที่เป็นอันตรายจากระยะไกลได้ โดยมีผลกระทบกับ Confluence Server และ Data Center ทุกเวอร์ชัน

(more…)