FireEye แจ้งเตือนกลุ่มแฮกเกอร์โจมตีช่องโหว่ Zero day ใน Accellion FTA ขโมยข้อมูลไปเรียกค่าไถ่

FireEye Mandiant ออกรายงานล่าสุดถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มแฮกเกอร์อย่างน้อย 2-3 กลุ่มที่มีพฤติกรรมเชื่อมโยงกัน โดยกลุ่มแฮกเกอร์ดังกล่าวกำลังทำการโจมตีช่องโหว่ Zero-day ใน ซอฟต์แวร์ Accellion FTA เพื่อเข้าไปขโมยข้อมูล บางส่วนถูกนำมาใช้เรียกค่าไถ่

Accellion FTA เป็นซอฟต์แวร์สำหรับจัดการไฟล์ในองค์กร อ้างอิงจากประกาศของ Accellion ผลิตภัณฑ์ FTA ถูกตรวจพบว่ามีช่องโหว่ตั้งแต่ในช่วงกลางเดือนธันวาคม โดยในปัจจุบันช่องโหว่ที่ได้รับการยืนยันแล้วมีตามรายการดังนี้

CVE-2021-27101: ช่องโหว่ SQL injection ใน Host header
CVE-2021-27102: ช่องโหว่ OS command execution ผ่านทางเว็บเซอร์วิส
CVE-2021-27103: ช่องโหว่ SSRF ผ่านทาง POST request แบบพิเศษ
CVE-2021-27104: ช่องโหว่ OS command execution ผ่านทาง POST request แบบพิเศษ
จากรายงานของ FireEye Mandiant กลุ่มผู้โจมตีที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีในครั้งนี้มีอยู่ 2 กลุ่ม โดยในกลุ่มแรกนั้นถูกระบุด้วยรหัส UNC2546 ซึ่งมีพฤติกรรมในการโจมตีช่องโหว่, ฝัง Web shell และขโมยข้อมูลออกไป และกลุ่ม UNC2582 ซึ่งมีการนำข้อมูลที่ได้จากการโจมตีมาเรียกค่าไถ่ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ Clop ransomware

ทั้งกลุ่ม UNC2546 และ UNC2582 ถูกเชื่อมโยงเข้ากับพฤติกรรมของกลุ่ม FIN11 และกลุ่ม Clop ransonware ด้วยพฤติกรรมการโจมตีหลายอย่างที่เหมือนกัน

อ้างอิงจากข่าวเก่าที่ทางไอ-ซีเคียวได้มีการนำเสนอไปเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ Singtel คือหนึ่งในเหยื่อที่ถูกโจมตีในครั้งนี้ facebook

เราขอแนะนำให้ทำการตรวจสอบการมีอยู่ของซอฟต์แวร์และแอปที่มีช่องโหว่ ปรับใช้ข้อมูลตัวบ่งชี้ภัยคุกคามอย่างเหมาะสม และเฝ้าระวังระบบอย่างใกล้ชิด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม: fireeye
IOC เพิ่มเติม: twitter

ที่มา: securityweek, wsj, threatpost, zdnet, bleepingcomputer

Singtel ถูกโจมตีผ่านช่องโหว่ในผลิตภัณฑ์ File Transfer ความเสียหายยังไม่ทราบแน่ชัด

Singtel บริษัทเทเลคอมสัญชาติสิงคโปร์ประกาศการค้นพบการบุกรุกเครือข่ายซึ่งมีที่มาจากช่องโหว่ของผลิตภัณฑ์ Accellion File-transfer Appliance (FTA) หลังจากที่มีการตรวจพบและมีการแก้ไขแพตช์ไปบางส่วนแล้วเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา เหยื่อจากการโจมตี จากช่องโหว่ยังรวมไปถึงหน่วยงานวิจัยด้านสุขภาพในออสเตรเลียด้วย

อ้างอิงจากประกาศของ Accellion ผลิตภัณฑ์ FTA ถูกตรวจพบว่ามีช่องโหว่ตั้งแต่ในช่วงกลางเดือนธันวาคมโดยทางบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขแพตช์โดยทันที อย่างไรก็ตามการแก้ไขแพตช์ที่เกิดขึ้นนั้นครอบคลุมช่องโหว่เพียงแค่บางส่วน Accellion ระบุว่าทางบริษัทมีการตรวจพบในภายหลังว่ามีช่องโหว่อยู่อีกหลายรายการ จนดำเนินการมาถึงช่วงเดือนมกราคมที่ช่องโหว่ถูกนำมาใช้ในการโจมตี ในปัจจุบัน แพตช์ล่าสุดของอุปกรณ์ได้รับการปล่อยไปแล้วในวันที่ 27 ธันวาคม อย่างไรก็ตามความสามารถในการรับแพตช์ไปอัปเดตก็อาจเป็นปัญหาหนึ่งที่ผู้โจมตีนำมาใช้เพื่อฉวยโอกาสในการโจมตีได้

จากประกาศของ Singtel ทางบริษัทยังไม่สามารถระบุความเสียหาย ผลกระทบ รวมไปถึงเป้าหมายในการโจมตีได้อย่างชัดเจน เนื่องจาก Singtel มีบริการอยู่ในหลายประเทศรวมไปถึงกับทาง AIS ในประเทศไทย การประเมินผลกระทบจึงจำเป็นต้องทำอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้แน่ใจถึงขอบเขตของความเสียหายอย่างชัดเจน ไอ-ซีเคียวจะรายงานหากมีข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป

ที่มา: threatpost