Permalink โฆษณาบน Facebook ทำให้ผู้ใช้ Android ถูกหลอกให้ติดตั้ง Adware ไปมากกว่า 7 ล้านครั้งจาก Google Play Store

แอปพลิเคชันที่มีลักษณะเป็น adware กำลังพยายามทำการโปรโมตอย่างจริงจังบน Facebook ในฐานะแอปพลิเคชัน system cleaners และสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบนอุปกรณ์ Android ได้ ซึ่งปัจจุบันมีการติดตั้งไปแล้วหลายล้านครั้งบน Google Play Store

แอปพลิเคชันประเภทนี้ไม่ได้ทำงานได้จริงอย่างที่ได้โฆษณาไว้ แต่จะพยายามที่จะอยู่บนเครื่องให้ได้นานที่สุด และเพื่อหลบเลี่ยงการถูกลบออกจากเครื่อง แอปพลิเคชันประเภทนี้จะซ่อนอยู่โดยการเปลี่ยนภาพของไอคอน และชื่อของแอปพลิเคชัน โดยปลอมแปลงเป็นไอคอน Setting หรือ Play Store

รวมไปถึง adware ในแอปพลิเคชันประเภทนี้จะถูกแสดงขึ้นมาทุกครั้งที่ผู้ใช้งานติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่ๆ จึงทำให้ผู้ใช้งานคิดว่าโฆษณาที่ถูกโชว์ขึ้นมานั้นมาจากแอปพลิเคชันที่พึ่งติดตั้งไป ไม่ใช่จาก adware ในแอปพลิเคชันประเภทนี้

นักวิจัยจาก McAfee ผู้ค้นพบแอปพลิเคชันประเภทนี้ระบุว่า ผู้ใช้ไม่ต้องเปิดแอปพลิเคชันหลังจากการติดตั้งเพื่อทำให้โฆษณาถูกเปิดขึ้นมา เนื่องจากแอปพลิเคชันประเภทนี้สามารถเริ่มต้นทำงานได้ด้วยตัวเองโดยอัตโนมัติ หากมีการหยุดการทำงานของ process แอปพลิเคชันก็จะสั่งการให้กลับขึ้นมาทำงานเองอีกครั้งทันที

จากรายงานของ McAfee สาเหตุที่ผู้ใช้งานเชื่อว่าแอปพลิเคชันประเภทนี้มีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากเพราะเห็นลิงก์ของแอปพลิเคชันบน Facebook จึงส่งผลให้จำนวนการดาวน์โหลดสูงผิดปกติสำหรับแอปพลิเคชันบางประเภทดังนี้

Junk Cleaner, cn.

Mobile Application จำนวนมากทำ Twitter API รั่วไหล ผู้ใช้งานมีความเสี่ยงถูกเข้าถึงบัญชี Twitter

ผู้เชี่ยวชาญจาก CloudSEK พบ Mobile Application กว่า 3,207 แอพพลิเคชันที่มีการเปิดเผย API Key ของ Twitter ออกสู่สาธารณะ ส่งผลให้ผู้ใช้งานมีความเสี่ยงถูกเข้าถึงบัญชี Twitter

รายละเอียดของเหตุการณ์

โดยปกติเมื่อผู้พัฒนาทำการ Integrate Mobile Application เข้ากับบัญชี Twitter ผู้พัฒนาจะได้รับ Key หรือ Token สำหรับใช้เชื่อมต่อกับ API ของ Twitter
เมื่อผู้ใช้งานแอพพลิเคชันทำการเชื่อมโยง Mobile Application เข้ากับบัญชี Twitter ของตน API Key จะช่วยให้แอพพลิเคชันสามารถดำเนินการต่าง ๆ ในนามของผู้ใช้งานได้ เช่น การเข้าสู่ระบบผ่านทาง Twitter การสร้างทวีต การส่ง DM เป็นต้น
ซึ่งปกติ ข้อมูลประจำตัวจะถูกเก็บไว้ในแอปพลิเคชันบนมือถือที่ตำแหน่งต่อไปนี้
1. resources/res/values/strings.