การแพร่กระจายของ XPhase Clipper ตัวใหม่ผ่านเว็บไซต์ Cryptocurrency ปลอม และวิดีโอบน YouTube

การแพร่กระจายของ XPhase Clipper ตัวใหม่ผ่านเว็บไซต์ Cryptocurrency ปลอม และวิดีโอบน YouTube

Cyble วิเคราะห์ Clipper ตัวใหม่ชื่อ 'XPhase' ซึ่งมีเป้าหมายไปที่ผู้ใช้ Cryptocurrency และจะแพร่กระจายผ่านเว็บไซต์ปลอม และวิดีโอบน Youtube

(more…)