ช่องโหว่ของ Realtek และ Cacti กำลังตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของ Botnet

Fortinet รายงานการพบ botnet หลายตัว กำลังมุ่งเป้าการโจมตีไปยังช่องโหว่ของ Cacti และ Realtek ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2023 โดยพบการแพร่กระจายของมัลแวร์ ShellBot และ Moobot เป็นหลัก

โดยของโหว่ที่ตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีคือ CVE-2021-35394 ซึ่งเป็นช่องโหว่ในการเรียกใช้โค้ดที่เป็นอันตรายจากระยะไกลใน Realtek Jungle SDK และ CVE-2022-46169 ช่องโหว่ command injection ใน fault management monitoring tool ของ Cacti ซึ่งทั้งสองช่องโหว่ดังกล่าว เคยถูกใช้โจมตีโดย botnet ตัวอื่นมาแล้ว เช่น Fodcha, RedGoBot, Mirai, Gafgyt และ Mozi

แม้ว่าจากรายงานของ Fortinet จะไม่ระบุอย่างชัดเจนว่า botnet ทั้งสองตัวอย่าง ShellBot และ Moobot มาจาก Hacker กลุ่มเดียวกัน แต่พบหลักฐานว่า botnet ทั้งสองตัวนี้ทำการโจมตีโดยใช้ช่องโหว่ในลักษณะเดียวกัน (more…)

ShellBot มัลแวร์ DDoS ตัวใหม่ที่มุ่งเป้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ Linux

พบการโจมตีใหม่ที่มุ่งเป้าหมายเป็น Linux SSH servers ที่มีการจัดการที่ไม่รัดกุม โดยการใช้ Malware ที่ชื่อว่า ShellBot

AhnLab (ASEC) ระบุในรายงานว่า "ShellBot หรือที่เรียกว่า PerlBot เป็นมัลแวร์รูปแบบ DDoS Bot ที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษา Perl และใช้โปรโตคอล IRC เพื่อสื่อสารกับ C2 Server" (more…)