ช่องโหว่ Riddle ใน “Again Riddle”

นักวิจัยด้านความปลอดภัย Pali Rohár ได้ค้นพบช่องโหว่ซึ่งถูกเรียกว่า Riddle ซึ่งเป็นช่องโหว่ที่อนุญาตให้ผู้โจมตีทำการ MITM ได้อันเนื่องมาจากความบกพร่องในการตรวจสอบคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของการเชื่อมต่อ ช่องโหว่ Riddle ได้ถูกแพตช์ไปแล้วโดยใน MySQL 5.5.55

Again Riddle เป็นช่องโหว่ที่ถูกค้นพบอีกครั้งบน MySQL 5.5.55 โดยเป็นช่องโหว่ในลักษณะเดียวกันกับ Riddle คือ หากไฟล์ libmyclient.

MariaDB CVE-2012-4414 Multiple SQL Injection Vulnerabilities

MariaDB มีช่องโหว่ SQL-injection เนื่องจากไม่มีการตรวจจับ quote จากผู้ใช้งาน
โดยผู้โจมตีสามารถยึดระบบแอพพลิชั่น,เข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลหรือโจมตีช่องโหว่ที่แฝงใน database ได้

ที่มา: securityfocus

Oracle MySQL and MariaDB CVE-2012-5627 Insecure Salt Generation Security Bypass Weakness

MySQL และ MariaDB มีช่องโหว่ security-bypass
โดยผู้โจมตีสามารถใช้เทคนิคที่เรียกว่า brute force ในการโจมตีและอาจส่งผลให้เกิดการโจมตีอื่นๆตามมา

ที่มา: securityfocus