ช่องโหว่ Riddle ใน “Again Riddle”

นักวิจัยด้านความปลอดภัย Pali Rohár ได้ค้นพบช่องโหว่ซึ่งถูกเรียกว่า Riddle ซึ่งเป็นช่องโหว่ที่อนุญาตให้ผู้โจมตีทำการ MITM ได้อันเนื่องมาจากความบกพร่องในการตรวจสอบคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของการเชื่อมต่อ ช่องโหว่ Riddle ได้ถูกแพตช์ไปแล้วโดยใน MySQL 5.5.55

Again Riddle เป็นช่องโหว่ที่ถูกค้นพบอีกครั้งบน MySQL 5.5.55 โดยเป็นช่องโหว่ในลักษณะเดียวกันกับ Riddle คือ หากไฟล์ libmyclient.