มัลแวร์ AVrecon มุ่งเป้าโจมตีไปยัง Linux routers กว่า 70,000 เครื่องเพื่อสร้าง botnet

ทีมนักวิจัยภัยคุกคามทางไซเบอร์ Black Lotus Labs ของ Lumen รายงานการค้นพบ stealthy Linux malware ที่มีชื่อว่า AVrecon ได้แพร่กระจายไปยัง Linux-based small office/home office (SOHO) routers กว่า 70,000 เครื่อง เพื่อสร้าง botnet ที่ออกแบบมาเพื่อแอบใช้งานแบนด์วิดท์ และให้บริการ proxy ทำให้ Hacker สามารถนำไปใช้ในการฉ้อโกงโฆษณาดิจิทัล หรือโจมตีแบบ password spraying ได้ (more…)