World Health Organization Warns of Coronavirus Phishing Attacks

WHO เตือนการโจมตีฟิชชิงอ้างข้อมูลไวรัสโคโรน่า

อาชญากรปลอมตัวเป็นองค์กรอนามัยโลกเพื่อขโมยเงินหรือข้อมูลสำคัญด้วยการส่งเมลฟิชชิ่งเพื่อขอให้เป้าหมายส่งข้อมูลที่เป็นชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านและอาจมีการขอให้เปิดไฟล์มัลแวร์ที่แนบมาเพื่อติดตั้ง payloads ยังอุปกรณ์ของเป้าหมาย
แนวทางป้องกันหากคุณได้รับเมลจากองค์กร WHO ควรตรวจสอบความถูกต้องก่อนตามขั้นตอนด้านล่าง
1 ตรวจสอบชื่อที่อยู่อีเมลที่ส่งว่าอยู่ในลักษณะ ชื่อบุคคล@who.