Google เปิดตัวฟีเจอร์ Password Checkup สำหรับผู้ใช้ Android

ผู้ใช้ Android สามารถใช้ฟีเจอร์ Password Checkup ของ Google ได้แล้วหลังจากที่ Google เปิดฟีเจอร์ให้สามารถใช้งานใน Chrome เบราว์เซอร์เมื่อปลายปี 2019 ที่ผ่านมา

ฟีเจอร์ Password Checkup ของ Google เป็นฟีเจอร์การตรวจสอบรหัสผ่านว่าเคยรั่วไหลทางออนไลน์หรือไม่จากฐานข้อมูลที่มีบันทึกหลายพันล้านรายการจากการละเมิดข้อมูลสาธารณะและถูกจัดให้เป็นเป็นส่วนหนึ่งของ Autofill with Google ที่ถูกใช้ในระบบปฏิบัติเพื่อเลือกข้อความจากแคชและกรอกแบบฟอร์ม

Google กล่าวว่าการใช้งานฟีเจอร์ Password Checkup นั้น กลไกการตรวจสอบรหัสผ่านนี้จะไม่เปิดเผยข้อมูล Credential ของผู้ใช้เนื่องจากฟีเจอร์จะทำการตรววจสอบเฉพาะแฮชของข้อมูล Credential เท่านั้น จากนั้นเซิร์ฟเวอร์ทำการตรวจสอบแฮชจากฐานข้อมูลและจะส่งคืนค่ารายการแฮชที่เข้ารหัสของข้อมูล Credential ที่ทำการตรวจสอบเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าข้อมูลเคยถูกละเมิดหรือไม่

ฟีเจอร์ Password Checkup ของ Google นี้ผู้ใช้ Android 9+ ทุกคนสามารถใช้งานได้วันนี้ โดยสามารถเปิดใช้งานการได้โดยเข้าไปที่ Settings จากนั้นไปที่ System > Languages & input > Advanced จากนั้นมองหา Autofill service เพื่อเปิดการใช้งาน ทั้งนี้ผู้ใช้ iOS 14 มีฟีเจอร์การตรวจสอบรหัสผ่านที่คล้ายกันอยู่แล้วตั้งเเต่กลางปี 2019 ที่ผ่านมา

ที่มา: zdnet