Zoom working on patching zero-day disclosed in Windows client

พบ Zero-day ใหม่ใน Zoom รันโค้ดอันตรายผ่านการกระทำของผู้ใช้ กระทบกับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

บริษัทรักษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ ACROS Security ได้เปิดเผยถึงช่องโหว่ Zero-day ใหม่ในแอปพลิเคชัน Zoom ซึ่งช่องโหว่นี้กระทบไคลเอนต์ Zoom ที่ใช้งานบน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 และรุ่นก่อนหน้า

Mitja Kolsek ซีอีโอของบริษัท ACROS Security ได้กล่าวว่าช่องโหว่ Zero-day นี้ทำให้ผู้โจมตีสามารถโจมตีจากระยะไกลสามารถโดยการสั่งรันโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ของเหยื่อที่ติดตั้ง Zoom Client สำหรับ Windows ได้โดยให้ผู้ใช้ดำเนินการบางอย่างเพื่อเป็นการเริ่มโจมตีช่องโหว่ เช่น เปิดไฟล์เอกสาร

Kolsek ยังกล่าวอีกว่าช่องโหว่ Zero-day นี้จะไม่มีผลกับไคลเอนต์ Zoom ที่ใช้งานบน Windows 8 หรือ Windows 10 และทาง ACROS ได้ทำการเเจ้งให้ทาง Zoom ถึงช่องโหว่ดังกล่าวแล้ว ซึ่งทางโฆษกของ Zoom ได้ออกยืนยันช่องโหว่และความถูกต้องของรายงาน

บริษัท ACROS Security ไม่ได้ทำการเผยเเพร่เทคนิคใดๆ ของช่องโหว่ Zero-day เเก่สาธารณะ ซึ่งทาง ACROS ได้ทำการเเก้ไขช่องโหว่และทำการอัปเดตแพตซ์ใน 0patch เพื่อป้องกันผู้ใช้งานตกเป็นเหยื่อของผู้ประสงค์ร้ายในระหว่างที่ Zoom ทำการอัปเดตไคลเอนต์เป็นเวอร์ชั่นใหม่

ที่มา: zdnet