Google Tracks Android, iPhone Users Even With ‘Location History’ Turned Off

Google ติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานได้ตลอดเวลาจากฟีเจอร์ Location

ในทุกครั้งที่มีการใช้งานแอปพลิเคชั่นยอดนิยมอย่าง Google Maps ผู้ใช้จำเป็นต้องเปิดฟีเจอร์ค้นหาตำแหน่งหรือ Location เพื่อระบุตำแหน่ง ซึ่งในการเปิดใช้งานฟีเจอร์ Location ทุกครั้งจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานเพื่อค้นหาเส้นทางและเมื่อสิ้นสุดการใช้งานผู้ใช้ส่วนใหญ่จะทำการปิดฟีเจอร์ Location ไว้ชั่วคราวเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ในการใช้งาน แต่จากการตรวจสอบล่าสุดแสดงให้เห็นว่าทาง Google ยังมีการติดตามผู้ใช้งานอยู่ตลอดเวลา

Associated Press เปิดเผยว่าบริการของ Google จำนวนมากบนอุปกรณ์ Android และ iPhone ทำการเก็บข้อมูล Location ของผู้ใช้ไว้ใน "Location History" บนโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้แม้ว่าจะมีคำสั่งหยุดการทำงาน Location ชั่วคราวก็ตาม ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบกับผู้ใช้งาน Android ประมาณสองพันล้านรายและผู้ใช้งาน iPhone นับร้อยล้านคนทั่วโลกที่ใช้งานแอพพลิเคชั่น Google Map ในการค้นหาเส้นทาง

หากผู้ใช้งานไม่ต้องการให้ Google ติดตามการเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา ผู้ใช้สามารถตั้งค่าให้ปิดการใช้งาน "Location History" ได้

ที่มา : thehackernews