Apache Tomcat Remote Code Execution via JSP Upload


พบช่องโหว่บนเว็บแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ Apache Tomcat 7.0.0 ถึง 7.0.79 บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ที่มีการเปิดรับรีเควสต์ HTTP เมธอด PUT (ด้วยการตั้งค่าที่พารามิเตอร์ readonly ใน DefaultServlet ให้เป็น false) ซึ่งทำให้ผู้โจมตีสามารถอัปโหลดไฟล์ JSP ที่เป็นอันตรายผ่านรีเควสต์ในลักษณะดังกล่าวและรันไฟล์ที่่เป็นอันตรายได้

ผู้ใช้งานที่ได้รับผลกระทบจากช่องโหว่ดังกล่าวแนะนำให้ทำการอัพเกรดรุ่นของ Apache Tomcat ให้เป็น 7.0.81 เพื่อลดความเสี่ยงจากการโจมตีระบบด้วยช่องโหว่นี้

ที่มา: Apache Tomcat Security Team