รู้จัก ThreatIngestor เครื่องมือรวบรวมภัยคุกคามจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ

โดยปกติแล้ว นักวิจัยด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์มักจะมีการเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับ Threat Intelligence หรือข้อมูลภัยคุกคามที่ถูกค้นพบล่าสุดอยู่ในแหล่งข้อมูลสาธารณะอย่าง Twitter หรือเว็บไซต์ของนักวิจัยด้วยความปลอดภัย ซึ่งเราสามารถสกัดเอาข้อมูลภัยคุกคามจากแหล่งข้อมูลสาธารณะมาใช้งานได้ฟรี

เพื่อให้การสกัดเอาข้อมูลภัยคุกคามจากแหล่งข้อมูลสาธารณะสามารถทำได้ง่ายขึ้น ทีมตอบสนองการโจมตีและภัยคุกคาม (Intelligent Response) จะมาแนะนำเครื่องมือสำหรับสกัดและรวบรวมข้อมูลภัยคุกคามจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ โดยเครื่องมือนี้มีชื่อว่า ThreatIngestor
ThreatIngestor คืออะไร

ThreatIngestor คือเครื่องมือสำหรับสกัดและรวบรวมข้อมูลภัยคุกคามจากข้อความภายในแหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น RSS feed, Twitter และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ถูกสร้างโดย InQuest

ThreatIngestor สามารถรวบรวมข้อมูลได้ทั้งหมด 6 รูปแบบ ได้แก่

Domains ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคาม
Hashes ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคาม
IP Addresses ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคาม โดยรองรับทั้ง IPv4 และ IPv6
URLs ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคาม
YARA Signatures สำหรับตรวจจับภัยคุกคาม และ
Tasks ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลภัยคุกคามที่จำเป็นต้องใช้นักวิเคราะห์ในการสกัดข้อมูลเอง เช่น ข้อมูลที่อาจมีการฝังอยู่ใน PDF File ทำให้ ThreatIngestor ไม่สามารถสกัดข้อมูลออกมาได้

โดยข้อมูลที่รวบรวมมานั้นสามารถตั้งค่าเพื่อนำไปใช้ต่อได้อย่างหลากหลาย เช่น เขียนลงไฟล์ csv , เชื่อมต่อกับ MISP, เขียนลง database เพื่อนำไปแสดงผลในรูปแบบหน้าเว็บ เป็นต้น

สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่ ThreatIngestor รองรับและการนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ต่อได้จากหน้า GitHub ของ ThreatIngestor และ คู่มือการใช้งาน ThreatIngestor  
วิธีการติดตั้ง ThreatIngestor
ThreatIngestor ถูกเขียนด้วย Python ทำให้สามารถติดตั้งได้ง่ายผ่านเมนู pip โดยต้องการ Python 3.6+ และ Python development headers จากนั้นใช้คำสั่ง
pip install threatingestor

หรือ

pip install threatingestor[all]
เพื่อติดตั้ง plugin พร้อมกับ ThreatIngestor 

นอกจากนี้หากต้องการให้ ThreatIngestor ดึงค่าจาก RSS Feed ต้องติดตั้ง feedparser เพิ่มเติมด้วย
pip install feedparser
และหากต้องการนำผลลัพธ์ไปแสดงผลในรูปแบบหน้าเว็บ web interface ที่มาพร้อมกับ ThreatIngestor ต้องติดตั้ง hug เพิ่มเติมด้วย
pip install hug
ซึ่งสามารถศึกษาวิธีติดตั้งได้จากคู่มือการติดตั้ง
วิธีการใช้งาน ThreatIngestor
ThreatIngestor ทำงานร่วมกับไฟล์ config.