แจ้งเตือนกลุ่มแฮกเกอร์ Silence มุ่งโจมตีสถาบันทางการเงินทั่วโลก

บทนำ
เมื่อเดือนกันยายน 2018 นักวิจัยจาก Group-IB ออกรายงานชื่อ Silence: Moving into the darkside เปิดเผยกลุ่มแฮกเกอร์กลุ่มใหม่ชื่อ Silence เชื่อมโยงกับการขโมยเงินจากธนาคารในรัสเซีย, ธนาคารในยุโรปตะวันออก และสถาบันทางการเงิน ซึ่ง Group-IB ให้ความสนใจกลุ่ม Silence เพราะเป็นกลุ่มที่แตกต่างจาก APT ที่มุ่งโจมตีสถาบันการเงินทั่วไป เนื่องจากมีขนาดเล็กแต่มีความสามารถในการพัฒนาเทคนิคและเครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเครื่องมือเองใหม่, แก้ไขจากความผิดพลาด หรือลอกเลียนแบบจากกลุ่มอื่นๆ

Group-IB ค้นพบการเคลื่อนไหวของกลุ่ม Silence ตั้งแต่เดือนกรกฏาคมปี 2016 โดยกลุ่ม Silence พยายามทำการถอนเงินผ่านระบบกลางที่เชื่อมระหว่างแต่ละธนาคารในรัสเซีย (AWS CBR: Automated Work Station Client of the Russian Central Bank) แต่ไม่ประสบความสำเร็จ จากนั้นกลุ่ม Silence มีการพัฒนาเทคนิคการโจมตีและทดลองอีกหลายครั้งจนกระทั่งทำการโจมตีสำเร็จในเดือนตุลาคมปี 2017 และทำการโจมตีต่อมาอีกหลายครั้งในปี 2018 รวมเป็นเงินกว่า 800,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2019 Group-IB ได้ออกรายงาน Silence 2.0: Going Global อัปเดตการทำงานของกลุ่ม Silence ว่าได้ขยายการโจมตีเป็นทั่วโลก โดยจากกันยายน 2018 ที่ออกรายงานฉบับแรกมาจนถึงการออกรายงานฉบับที่ 2 นี้ Group-IB คาดว่ากลุ่ม Silence ได้สร้างความเสียหายกว่า 4.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แล้ว

ทีมตอบสนองการโจมตีและภัยคุกคาม (Intelligent Response) จากบริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัดจะสรุป Tactics, Techniques, and Procedures (TTP) ของกลุ่ม Silence ตาม MITRE ATT&CK Framework ดังต่อไปนี้

Tactics, Techniques, and Procedures (TTP) ของกลุ่ม Silence
ขั้นที่ 0 Contact database check การส่งอีเมลปลอมไปยังเป้าหมายเพื่อเช็คว่าอีเมลนั้นๆ รับอีเมลได้หรือไม่

ขั้นที่ 1 Mail-out to valid address ส่งอีเมลโจมตีไปเฉพาะอีเมลที่ถูกต้อง โดยภายในมีไฟล์แนบที่เป็นอันตราย

ขั้นที่ 2 Infection of the victim's computer เมื่อเหยื่อหลงเปิดไฟล์แนบและติดเชื้อ Silence.