แคมเปญมัลแวร์ Sign1 แพร่กระจายไปยังเว็บไซต์ WordPress กว่า 39,000 แห่ง

แคมเปญมัลแวร์ Sign1 แพร่กระจายไปยังเว็บไซต์ WordPress กว่า 39,000 แห่ง

พบแคมเปญมัลแวร์ในชื่อ Sign1 ได้แพร่กระจายไปยังเว็บไซต์มากกว่า 39,000 แห่งในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ทำให้ผู้ใช้งานจะถูก redirect และเห็นโฆษณา popup ads ที่ไม่ต้องการ

(more…)