Malicious PyPI Package เปิด backdoor ให้แฮ็กเกอร์เข้าถึงเครื่องบน Windows, Linux และ Macs ได้

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 มีผู้ไม่หวังดีได้อัปโหลดไฟล์อันตรายชื่อ 'pymafka' ไปยัง PyPI ที่เป็นคลังโปรแกรม และไลบรารีเสริมของ Python โดยไฟล์อันตรายนี้ได้มีชื่อคล้ายกับ PyKafka ซึ่งเป็น Client ของ Apache Kafka ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยต่างกันเพียงเปลี่ยนจาก 'K' เป็น 'M'

Sonatype ซึ่งเป็นผู้ค้นพบ pymafka ได้รายงานไปยัง PyPI ทำให้ไฟล์ดังกล่าวถูกลบออกไปจากระบบเรียบร้อย นอกจากนี้ยังมีการแจ้งไปยังนักพัฒนาที่ดาวน์โหลดไฟล์มาให้ทำการลบไฟล์ทิ้ง และตรวจสอบระบบของพวกเขาทั้งหมดที่อาจถูกฝัง Cobalt Strike Beacon และ Linux Backdoors ไว้ อย่างไรก็ตามพบว่ามีผู้ดาวโหลดไฟล์นี้กว่า 325 ครั้ง ทำให้อาจจะยังมีผู้ได้รับผลกระทบ เนื่องจากไฟล์ดังกล่าวมีการขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลภายในของผู้พัฒนาระบบจำนวนมาก

(more…)