SolarWinds hackers had access to over 3,000 US DOJ email accounts

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เผย แฮกเกอร์ซึ่งโจมตี SolarWinds เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์อีเมล O365 เพื่อลักลอบอ่านอีเมล

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ออกมาแถลงการณ์วันนี้ว่าแฮกเกอร์ซึ่งอยู่เบื้องหลังการโจมตี SolarWinds ได้พุ่งเป้าโจมตีระบบของกระทรวงฯ และสามารถเข้าถึงอีเมลของบุคลากรภายในกระทรวงฯ เป็นจำนวน 3% ของจำนวนบุคลากรทั้งหมดได้

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ มีบุคลากรอยู่ทั้งสิ้น 100,000 ถึง 115,000 คน โดยหากนับจำนวน 3% ที่ได้รับผลกระทบนั้น ตัวเลขของผู้ที่ได้รับผลกระทบจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 ถึง 3,450 คน โฆษกของกระทรวงฯ แถลงว่ายังไม่มีข้อบ่งชี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบซี่งมีความละเอียดอ่อนและเป็นความลับนั้นได้รับผลกระทบจากการโจมตี

ที่มา: zdnet.