พบช่องโหว่ทีมีระดับความรุนแรงสูงในผลิตภัณฑ์ Steel-Belted Radius (SBR) Carrier Edition ของบริษัท Juniper ส่งผลให้ผู้โจมตีสามารถสั่งรันโค้ดที่เป็นอันตรายจากระยะไกล (Remote Code Execution (RCE)) และการปฏิเสธการให้บริการ (Denial of Service (DoS)) ได้

Juniper ออกแพ็ตซ์ด้านความปลอดภัยเพื่อแก้ไขช่องโหว่ stack-based buffer-overflow (CVE-2021-0276) ใน Steel-Belted Radius (SBR) Carrier ที่ใช้โปรโตคอล EAP (Extensible Authentication Protocol) ส่งผลให้ผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย และผู้ให้บริการแก้ไขปัญหาเครือข่าย (Fixed operator networks) มีความเสี่ยงต่อการถูกทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

Steel-Belted Radius (SBR) Carrier ถูกใช้โดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมเพื่อจัดการ Policy สำหรับผู้ใช้งานในการเข้าถึงเครือข่ายโดยวิธีการ centralizing user authentication, จัดการการเข้าถึงที่เหมาะสม, จัดการตรวจสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถจัดการระดับการบริการ กระจายรูปแบบรายได้ และจัดการทรัพยากรเครือข่ายได้เหมาะสม

ช่องโหว่ stack-based buffer-overflow (CVE-2021-0276) ส่งผลให้ผู้โจมตีสามารถใช้ประโยชน์จากการส่งแพ็กเก็ตที่ออกแบบมาเป็นพิเศษไปยังแพลตฟอร์มจนทำให้ RADIUS daemon ขัดข้อง และอาจส่งผลให้ผู้โจมตีสามารถรันคำสั่งที่เป็นอันตรายจากระยะไกล (Remote Code Execution (RCE)) รวมถึงการปฏิเสธการให้บริการ (Denial-of-service (DoS)) เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานทำการการเชื่อมต่อเครือข่าย โดยช่องโหว่นี้มีระดับความรุนแรงสูง CVSS อยู่ที่ 9.8/10

อุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบกับ

SBR Carrier เวอร์ชัน 4.1 ก่อน 8.4.1R19;
SBR Carrier เวอร์ชัน 5.0 ก่อน 8.5.0R10;
SBR Carrier เวอร์ชัน 6.0 ก่อน 8.6.0R4.

นอกจากนี้ทาง Juniper ได้ทำการออกแพ็ตซ์ด้านความปลอดภัยสำหรับแก้ไขช่องโหว่ที่มีความรุนแรงสูง ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้โจมตีสามารถโจมตี Denial-of-Service (DoS) สำหรับผลิตภัณฑ์ของ Juniper หลายรายการ รวมทั้งแพ็ตซ์ด้านความปลอดภัยเพื่อแก้ไขช่องโหว่ Remote Code Execution (RCE) (CVE-2021-0277) ซึ่งเป็นช่องโหว่ out-of-bounds read ส่งผลกระทบต่อ Junos OS (เวอร์ชัน 12.3, 15.1, 17.3, 17.4, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 20.1, 20.2, 20.3 และ 20.4) เช่นเดียวกับ Junos OS Evolved (ทุกเวอร์ชัน) ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ Layer 2 Control Protocol Daemon (l2cpd) ประมวลผล LLDP frame ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ

ที่มา: ehackingnews.

PPP Daemon flaw opens Linux distros, networking devices to takeover attacks

ข้อบกพร่องบน PPP Daemon เปิดให้โจมตีอุปกรณ์ Network เพื่อเข้ายึดครองระบบ

Ilja Van Sprundel ผู้อำนวยการการทดสอบการเจาะระบบจากบริษัท IOActive เปิดเผยว่า PPPD (Point-to-Point Protocol Daemon) เวอร์ชัน 2.4.2 ถึง 2.4.8 มีความเสี่ยงที่จะเกิด Buffer Overflow จากช่องโหว่ในการประมวลผลแพ็กเก็ต Extensible Authentication Protocol (EAP) ในชุดคำสั่งย่อย eap_request และ eap_response โดยการส่งแพ็คเก็ต EAP ที่ไม่พึงประสงค์ไปยังไคลเอนต์ PPP หรือเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องโหว่ ทำให้ผู้โจมตีระยะไกลที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้หน่วยความจำเสียหายในกระบวนการ PPPD และสามารถรันโค้ดเพื่อเข้ายึดครองระบบได้

ช่องโหว่ (CVE-2020-8597) เป็นช่องโหว่ Buffer Overflow บน pppd (Point-to-Point Protocol Daemon) เนื่องจากข้อบกพร่องด้านลอจิกในการประมวลผลแพ็คเก็ตของ Extensible Authentication Protocol (EAP) ผู้โจมตีจะ Remote การโจมตีและส่งแพ็กเก็ต EAP ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ไปยังไคลเอนต์หรือเซิร์ฟเวอร์ PPP ที่มีช่องโหว่ อาจทำให้เกิดการ Stack Buffer Overflow เพื่อรันคำสั่งพิเศษช่องโหว่นี้ เกิดจากข้อผิดพลาดในการตรวจสอบขนาดของอินพุตก่อนที่จะคัดลอกข้อมูลที่ไปยังหน่วยความจำ เนื่องจากการตรวจสอบขนาดข้อมูลไม่ถูกต้อง จึงสามารถคัดลอกข้อมูลไปยังหน่วยความจำ และอาจทำให้หน่วยความจำเสียหายซึ่งอาจนำไปสู่การรันโค้ดคำสั่งพิเศษ เนื่องจาก PPPD ทำงานร่วมกับ kernel drivers และมักจะรันด้วยสิทธิพิเศษระดับสูงของระบบ หรือแม้กระทั่งระดับสิทธิ Root การรันโค้ดใดๆก็สามารถรันด้วยสิทธิพิเศษเดียวกันนี้ได้

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์มีการเผยแพร่การอัพเดท Patch บน Linux หลายรุ่นแล้วในไฟล์ Patch ที่ชี่อว่า eap.