SolarWinds Hackers Accessed DHS Chief’s Email

พบว่าแฮ็กกอร์ที่อยู่เบื้องหลังการโจมตี SolarWinds เข้าถึงอีเมลของระดับหัวหน้าในกระทรวง DHS (Department of Homeland Security)

รายงานระบุว่ากลุ่มแฮ็กเกอร์ดังกล่าวสามารถเข้าถึงบัญชีอีเมลของเจ้าหน้าที่ในกระทรวงหลายคน รวมถึง Chad Wolf ที่มีตำแหน่งเป็นอดีตผู้รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ส่งผลให้ Wolf และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงอีกหลายคนต้องเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือใหม่ และเปลี่ยนข้อมูลการสื่อสารใหม่ทั้งหมดหลังจากพบเหตุการณ์ การรั่วไหลข้อมูลในครั้งนี้ถูกพบในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่พบว่ามีกลุ่มแฮ็กเกอร์ชาวรัสเซียโจมตี SolarWinds Orion การโจมตีในครั้งนั้นส่งผลกระทบกับหลายกระทรวงในสหรัฐอเมริกา รวมถึงบริษัทยักษ์ใหญ่อีกหลายแห่ง อย่างไรก็ตามรัสเซียได้ออกมาปฏิเสธถึงการอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว

ที่มา: darkreading