โรงพยาบาล Lurie Children’s ปิดระบบชั่วคราวหลังถูกโจมตีทางไซเบอร์

โรงพยาบาล Lurie Children's ปิดระบบชั่วคราวหลังถูกโจมตีทางไซเบอร์

Lurie Children's เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเด็กชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ให้บริการด้านการดูแลเด็กในชิคาโก โดยมีเตียง 360 เตียง แพทย์ 1,665 ราย ครอบคลุมสาขาเฉพาะทาง 70 แห่ง และมีบุคลากรทางการแพทย์ และพนักงาน 4,000 ราย ที่ให้การดูแลเด็กกว่า 200,000 รายต่อปี (more…)