Malaysian central bank says it foiled attempted cyber-heist

Bank Negara Malaysia ได้มีการเปิดเผยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากมีการค้นพบและได้รับการแจ้งเตือนว่ามีการพยายามที่จะส่งคำสั่ง SWIFT เพื่อโอนเงินโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตามอ้างอิงจากแถลงการณ์ล่าสุด Bank Negara Malaysia ระบุว่าไม่มีความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ่นจากการโจมตีทางไซเบอร์ในครั้งนี้ และยังระบุว่าในขณะนี้ทางธนาคารกำลังประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อเข้าตรวจสอบและหาที่มาของการโจมตีในครั้งนี้ ในขณะเดียวกันทาง SWIFT ก็ยืนยันว่าระบบส่วนกลางของตนนั้นไม่ได้ถูกโจมตี

ในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าผู้โจมตีใช้ขั้นตอนใดในการโจมตีและสั่งการให้เกิด transaction ปลอมดังกล่าวขึ้นมาและอาจจะเป็นไปได้ด้วยว่า transaction ดังกล่าวอาจถูกดักจับและปลอมแปลงก่อนถูกส่งถึงปลายทาง

ที่มา: straitstimes