DOJ to charge North Korean officer for Sony hack and WannaCry ransomware

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ตั้งข้อหาชาวเกาหลีเหนือด้วยข้อหาแฮกบริษัท Sony และแพร่กระจาย WannaCry

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ตั้งข้อหาชาวเกาหลีเหนือชื่อ Pak Jin Hyok ด้วยความผิดในการแฮกบริษัท Sony Picture ในปี 2014 และการแพร่กระจาย WannaCry ransomware ในปี 2017ทั้งนี้นาย Pak Jin Hyok ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกในกลุ่ม Lazarus ที่ทำการโจมตีทางไซเบอร์อีกหลายรายการทั้วโลกอีกด้วย

IBM รายงานว่า WannaCry ในปี 2017 น่าจะทำให้เกิดความสูญเสียกว่า 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐใน 150 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลากว่า 4 ปีในการเชื่อมโยงนาย Pak Jin Hyok เข้ากับการโจมตีผ่านมัลแวร์ที่ใช้โจมตี โดเมน อีเมล และบัญชีโซเชียลต่างๆ โดยระบุรายละเอียดไว้ที่ https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1092091/download

ที่มา : Zdnet