VPNFilter ซีซั่น 2: อุปกรณ์ ASUS, D-Link, Huawei โดนด้วย พร้อมโมดูลใหม่ดักเปลี่ยนข้อมูลเว็บ

สำหรับผู้อ่านที่ยังไม่คุ้นเคยกับปฏิบัติการและมัลแวร์ VPNFilter เราแนะนำให้อ่านบทความ "เผยปฏิบัติการมัลแวร์ VPNFilter โจมตีอุปกรณ์เน็ตเวิร์กกว่า 500,000 เครื่องทั่วโลก" เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นครับ 🙂

หัวข้อ

เนื่องจากเนื้อหาของบทความซึ่งอาจมีหลายส่วน ทีมตอบสนองการโจมตีและภัยคุกคามได้ทำการแยกประเด็นสำคัญออกเป็นหัวข้อ ซึ่งผู้อ่านสามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระตามรายการด้านล่าง

 1. สรุปย่อ
 2. โมดูลการโจมตีใหม่
 3. อุปกรณ์เครือข่ายที่ได้รับผลกระทบ
 4. การตรวจจับและจัดการมัลแวร์ในอุปกรณ์
 5. ตัวบ่งชี้ภัยคุกคาม

สรุปย่อ

ภาพจาก Cisco Talos Blog

หลังจากการค้นพบปฏิบัติการและมัลแวร์ VPNFilter เมื่อช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งพุ่งเป้าโจมตีอุปกรณ์กว่า 500,000 รายการทั่วโลก ทีม Cisco Talos ได้ประกาศข้อเท็จจริงและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าวเมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งรวมไปถึงรายการอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมและโมดูลการโจมตีใหม่ที่ถูกค้นพบในมัลแวร์ด้วย

โมดูลการโจมตีใหม่

มัลแวร์ VPNFilter เป็นหนึ่งในมัลแวร์ที่ถูกระบุว่ามีความซับซ้อนและมีการทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบที่แตกต่างกับมัลแวร์ชนิดอื่นอย่างชัดเจน หนึ่งในศิลปะที่มัลแวร์ VPNFilter ได้นำมาปรับใช้นั้นคือการทำงานแบบเป็นโมดูล (modular) ซึ่งทำให้ผู้โจมตีสามารถปรับแต่งการทำงานของมัลแวร์เมื่ออยู่ในระบบของเหยื่อได้อย่างอิสระและเป็นไปตามความต้องการ

ในรายงานฉบับแรกของ Cisco Talos ได้มีการระบุถึงโมดูลการทำงานของมัลแวร์ในขั้นตอนที่ 3 คือเมื่อมัลแวร์ประสบความสำเร็จในการฝังตัวในระบบและมีการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ออกคำสั่งและควบคุม (Command & Control Server) แล้วทั้งหมด 2 โมดูล ได้แก่

 1. โมดูลสำหรับการดักจับข้อมูล (Packet Sniffer) เป็นโมดูลที่ถูกออกแบบให้ดักจับและตรวจสอบหาข้อมูลสำคัญที่ถูกส่งผ่านอุปกรณ์เครือข่ายที่มัลแวร์ฝังตัวอยู่
 2. โมดูลสำหรับการเข้าถึงเครือข่าย Tor เป็นโมดูลที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้มัลแวร์สามารถใช้งานเครือข่าย Tor เพื่อรับ-ส่งข้อมูลได้

สำหรับโมดูลล่าสุดที่ Cisco Talos นั้นคือโมดูลสำหรับการสอดแทรกเนื้อหาอันตรายลงไปในข้อมูลที่ถูกรับ-ส่งในเครือข่าย โดยมีชื่อเรียกโมดูลว่า 'ssler'

การทำงานในเบื้องต้นของโมดูล ssler นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • มัลแวร์จะทำการติดตั้งโมดูล ตั้งค่าและเริ่มการทำงานโมดูล โดยการตั้งค่าดังกล่าวจะเป็นการระบุให้โมดูลคอยดักจับและแก้ไขเนื้อหาของที่ถูกรับ-ส่งมาจากแหล่งใดบ้าง ซึ่งสามารถระบุได้ทั้งช่วงหมายเลขไอพีแอดเดรสและโดเมนเนม
 • มัลแวร์จะทำการแก้ไข iptables ของอุปกรณ์เพื่อเปลี่ยนเส้นทางข้อมูล HTTP ให้ไปยังเซอร์วิสที่มัลแวร์เปิดรอไว้ที่พอร์ต 8888
 • เมื่อทราฟิกของเครือข่ายถูกบังคับให้วิ่งผ่านเซอร์วิสของโมดูล ssler มัลแวร์สามารถดำเนินการแก้ไขเนื้อหาได้อย่างอิสระ ทั้งการเปลี่ยน https:// เป็น http://, ทำ sslstripping, หรือแก้ไขการตั้งค่า HTTP header ในลักษณะต่างๆ เพื่อให้คุณสมบัติด้านความปลอดภัยลดลง
 • โมดูล ssler จะทำการดึงข้อมูลสำคัญ อาทิ ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ถูกส่งในรูปแบบ Basic Authentication หรือ HTTP POST request ใดๆ ที่ถูกส่งไปยัง accounts.google.com มาเก็บไว้ในไดเรกทอรีในอุปกรณ์ด้วย
 • โมดูล ssler จะทำการจัดเก็บโดเมนเนมที่ทำ sslstrip เอาไว้ เพื่อให้การส่งข้อมูลจากฝั่งผู้ใช้งานที่มาในรูปแบบ HTTP พอร์ต 80 นั้นถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของบริการที่แท้จริงในรูปแบบ HTTPS พอร์ต 443
 • เป้าหมายของโมดูล ssler นั้นสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ แต่ในค่าเริ่มต้นของโมดูลนั้น มีรายการของโดเมนเนมที่โมดูล ssler จะทำการดักจับข้อมูลทั้งหมด 4 โดเมนเนม ได้แก่ www.google.com, twitter.com, facebook.com และ www.youtube.com

นอกเหนือจากโมดูล ssler แล้ว Cisco Talos ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการทำงานในเบื้องต้นของโมดูล dstr ซึ่งสามารถทำให้อุปกรณ์เครือข่ายไม่สามารถใช้งานต่อได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • เมื่อถูกสั่งให้ทำงาน โมดูล dstr จะเริ่มต้นทำการลบข้อมูลของมัลแวร์ VPNFilter ทั้งหมดทิ้ง ปิดการทำงานของโปรเซสที่ใช้สำหรับติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ออกคำสั่งและควบคุม โดยไฟล์ที่มัลแวร์จะทำการลบออกได้แก่
  • /var/tmp/client_ca.crt
  • /var/tmp/client.key
  • /var/tmp/client.crt
  • /var/run/vpnfilterm/htpx
  • /var/run/vpnfilter
  • /var/run/vpn.tmp
  • /var/run/vpn.pid
  • /var/run/torrc
  • /var/run/tord/hidden_ssh/private_key
  • /var/run/tord/hidden_ssh/hostname
  • /var/run/tor
  • /var/run/msvf.pid
  • /var/run/client_ca.crt
  • /var/run/client.key
  • /var/run/client.crt
  • /var/msvf.pid
  • /var/client_ca.crt
  • /var/client.key
  • /var/client.crt
  • /tmp/client_ca.crt
  • /tmp/client.key
  • /tmp/client.crt
  • /var/run/vpnfilterw/
  • /var/run/vpnfilterm/
  • /var/run/tord/hidden_ssh/
  • /var/run/tord/
 • หลังจากนั้นมัลแวร์จะทำการลบไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบ หรือการทำงานของเฟิร์มแวร์ ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ ได้แก่
  • /flash/nova/etc/loader/
  • /flash/nova/etc/init/
  • /flash/mikrotik.o
  • /flash/.mikrotik.
  • /flash/nova/etc/loader/init.x3
  • /flash/nova/etc/init/security
  • /flash/nova/etc/devel-login
  • /var/pckg/mikrotik.o
  • /var/pckg/.mikrotik.

อุปกรณ์เครือข่ายที่ได้รับผลกระทบ

Cisco Talos ได้มีการเพิ่มรายการอุปกรณ์ที่ตรวจพบการมีอยู่ของมัลแวร์ VPNFilter จากเดิมดังต่อไปนี้

 • อุปกรณ์ยี่ห้อ ASUS รุ่น RT-AC66U, RT-N10, RT-N10E, RT-N10U, RT-N56U และ RT-N66U
 • อุปกรณ์ยี่ห้อ D-Link รุ่น DES-1210-08P, DIR-300, DIR-300A, DSR-250N, DSR-500N, DSR-1000 และ DSR-1000N
 • อุปกรณ์ยี่ห้อ Huawei รุ่น HG8254
 • อุปกรณ์ยี่ห้อ Linksys รุ่น E3000, E3200, E4200 และ RV082
 • อุปกรณ์ยี่ห้อ MikroTik รุ่น CCR1009, CRS109, CRS112, CRS125, RB411, RB450, RB750, RB911, RB921, RB941, RB951, RB952, RB960, RB962, RB1100,  RB1200, RB2011, RB3011, RB Groove, RB Omnitik และ STX5
 • อุปกรณ์ยี่ห้อ NETGEAR รุ่น DG834, DGN1000, DGN3500, FVS318N, MBRN3000,  WNR2200, WNR4000, WNDR3700, WNDR4000, WNDR4300, WNDR4300-TN และ UTM50
 • อุปกรณ์ยี่ห้อ TP-Link รุ่น TL-WR741ND และ TL-WR841N
 • อุปกรณ์ยี่ห้อ Ubiquiti รุ่น NSM2 และ PBE M5
 • อุปกรณ์ยี่ห้อ ZTE รุ่น ZXHN H108N

การตรวจจับและจัดการมัลแวร์ในอุปกรณ์

ในกรณีที่เครือข่ายมีการจัดเก็บบันทึกการใช้งานเครือข่าย (log) เอาไว้ ให้ดำเนินการตรวจสอบการเรียกหาที่อยู่ซึ่งปรากฎในหัวข้อ "ตัวบ่งชี้ภัยคุกคาม" หากตรวจพบว่ามีการเรียกไปยังที่อยู่ดังกล่าว ให้ดำเนินการจัดการกับมัลแวร์ในอุปกรณ์ตามคำแนะนำด้านล่าง

สำหรับผู้ใช้งานที่ไม่แน่ใจว่ามีอุปกรณ์ติดมัลแวร์อยู่หรือไม่ เนื่องจากการตรวจสอบการมีอยู่ของมัลแวร์นั้นเป็นไปได้ยาก FBI แผนก Internet Crime Complaint Center ได้มีการเผยแพร่คำแนะนำในการจัดการกับมัลแวร์ดังนี้

 1. ดำเนินการสำรองข้อมูลการเชื่อมต่อของอุปกรณ์เอาไว้ ซึ่งอาจทำได้โดยการถ่ายรูปข้อมูลการตั้งค่า เพื่อที่จะนำมาใช้ตั้งค่าอุปกรณ์ในภายหลัง
 2. ดำเนินการล้างการตั้งค่าของอุปกรณ์ให้เป็นค่าเริ่มต้นที่มาจากโรงงาน (factory setting) เพื่อลบมัลแวร์ซึ่งอาจฝังตัวอยู่ในระบบ
 3. ดำเนินการอัปเดตรุ่นของอุปกรณ์โดยตรวจสอบตามแหล่งข้อมูลของผู้ผลิตอุปกรณ์
 4. ปิดการใช้งานฟีเจอร์ควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกล (remote management)
 5. เปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับเข้าถึงอุปกรณ์ให้เป็นรหัสผ่านที่มีความแข็งแกร่งและคาดเดาได้ยาก

หากมีการใช้ Snort ในการตรวจจับการโจมตีภายในเครือข่าย มัลแวร์ VPNFilter สามารถถูกตรวจจับได้ผ่านทาง rule ดังต่อไปนี้ 45563, 45564, 46782 และ 46783

ตัวบ่งชี้ภัยคุกคาม

อุปกรณ์ที่มีการติดมัลแวร์ VPNFilter จะมีการเชื่อมต่อไปยังที่อยู่ตามโดเมนเนมดังต่อไปนี้

 • photobucket[.]com/user/nikkireed11/library
 • photobucket[.]com/user/kmila302/library
 • photobucket[.]com/user/lisabraun87/library
 • photobucket[.]com/user/eva_green1/library
 • photobucket[.]com/user/monicabelci4/library
 • photobucket[.]com/user/katyperry45/library
 • photobucket[.]com/user/saragray1/library
 • photobucket[.]com/user/millerfred/library
 • photobucket[.]com/user/jeniferaniston1/library
 • photobucket[.]com/user/amandaseyfried1/library
 • photobucket[.]com/user/suwe8/library
 • photobucket[.]com/user/bob7301/library
 • toknowall[.]com

และอาจจะมีการติดต่อไปยังหมายเลขไอพีแอดเดรสดังต่อไปนี้

 • 91.121.109[.]209
 • 217.12.202[.]40
 • 94.242.222[.]68
 • 82.118.242[.]124
 • 46.151.209[.]33
 • 217.79.179[.]14
 • 91.214.203[.]144
 • 95.211.198[.]231
 • 195.154.180[.]60
 • 5.149.250[.]54
 • 94.185.80[.]82
 • 62.210.180[.]229
 • 91.200.13[.]76
 • 23.111.177[.]114
 • 6b57dcnonk2edf5a[.]onion/bin32/update.php
 • tljmmy4vmkqbdof4[.]onion/bin32/update.php
 • zuh3vcyskd4gipkm[.]onion/bin32/update.php
 • 4seiwn2ur4f65zo4.onion/bin256/update.php
 • zm3lznxn27wtzkwa.onion/bin16/update.php

มัลแวร์ VPNFilter ถูกพัฒนาออกมาแยกเป็น 3 ขั้นตอน โดยในแต่ละขั้นตอนจะมีไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับมัลแวร์ซึ่งสามารถตรวจสอบค่าแฮช SHA 256 ได้ตามรายการต่อไปนี้

มัลแวร์ VPNFilter ในขั้นตอนแรกหรือขั้นตอนฝังตัว

 • 50ac4fcd3fbc8abcaa766449841b3a0a684b3e217fc40935f1ac22c34c58a9ec
 • 0e0094d9bd396a6594da8e21911a3982cd737b445f591581560d766755097d92
 • b9770ec366271dacdae8f5088218f65a6c0dd82553dd93f41ede586353986124
 • 51e92ba8dac0f93fc755cb98979d066234260eafc7654088c5be320f431a34fa
 • 6a76e3e98775b1d86b037b5ee291ccfcffb5a98f66319175f4b54b6c36d2f2bf
 • 313d29f490619e796057d50ba8f1d4b0b73d4d4c6391cf35baaaace71ea9ac37

มัลแวร์ VPNFilter ในขั้นตอนที่สองหรือขั้นตอนควบคุม

 • 9683b04123d7e9fe4c8c26c69b09c2233f7e1440f828837422ce330040782d17
 • d6097e942dd0fdc1fb28ec1814780e6ecc169ec6d24f9954e71954eedbc4c70e
 • 4b03288e9e44d214426a02327223b5e516b1ea29ce72fa25a2fcef9aa65c4b0b
 • 9eb6c779dbad1b717caa462d8e040852759436ed79cc2172692339bc62432387
 • 37e29b0ea7a9b97597385a12f525e13c3a7d02ba4161a6946f2a7d978cc045b4
 • 776cb9a7a9f5afbaffdd4dbd052c6420030b2c7c3058c1455e0a79df0e6f7a1d
 • 8a20dc9538d639623878a3d3d18d88da8b635ea52e5e2d0c2cce4a8c5a703db1
 • 0649fda8888d701eb2f91e6e0a05a2e2be714f564497c44a3813082ef8ff250b
 • 2ffbe27983bc5c6178b2d447d8121cefaa5ffa87fe7b9e4f68272ce54787492f
 • 1e741ec9452aab85a2f7d8682ef4e553cd74892e629012d903b521b21e3a15bf
 • 90efcaeac13ef87620bcaaf2260a12895675c74d0820000b3cd152057125d802
 • eaf879370387a99e6339377a6149e289655236acc8de88324462dcd0f22383ff
 • 081e72d96b750a38ef45e74d0176beb982905af4df6b8654ea81768be2f84497
 • 24b3931e7d0f65f60bbb49e639b2a4c77de83648ff08e097ff0fa6a53f5c7102
 • 4497af1407d33faa7b41de0c4d0741df439d2e44df1437d8e583737a07ec04a1
 • 579b2e6290c1f7340795e42d57ba300f96aef035886e80f80cd5d0bb4626b5fc
 • eeb3981771e448b7b9536ba5d7cd70330402328a884443a899696a661e4e64e5
 • 952f46c5618bf53305d22e0eae4be1be79329a78ad7ec34232f2708209b2517c
 • e70a8e8b0cd3c59cca8a886caa8b60efb652058f50cc9ff73a90bc55c0dc0866
 • 5be57b589e5601683218bb89787463ca47ce3b283d8751820d30eee5e231678c
 • fe46a19803108381d2e8b5653cc5dce1581a234f91c555bbfff63b289b81a3dc
 • ae1353e8efe25b277f52decfab2d656541ffdf7fd10466d3a734658f1bc1187a
 • 2ef0e5c66f6d46ddef62015ea786b2e2f5a96d94ab9350dd1073d746b6922859
 • 181408e6ce1a215577c1daa195e0e7dea1fe9b785f9908b4d8e923a2a831fce8
 • 2aa7bc9961b0478c552daa91976227cfa60c3d4bd8f051e3ca7415ceaeb604ca
 • 375ededc5c20af22bdc381115d6a8ce2f80db88a5a92ebaa43c723a3d27fb0d6
 • 0424167da27214cf2be0b04c8855b4cdb969f67998c6b8e719dd45b377e70353
 • 7e5dca90985a9fac8f115eaacd8e198d1b06367e929597a3decd452aaa99864b
 • 8de0f244d507b25370394ba158bd4c03a7f24c6627e42d9418fb992a06eb29d8
 • 7ee215469a7886486a62fea8fa62d3907f59cf9bf5486a5fe3a0da96dabea3f9
 • ff70462cb3fc6ddd061fbd775bbc824569f1c09425877174d43f08be360b2b58
 • f5d06c52fe4ddca0ebc35fddbbc1f3a406bdaa5527ca831153b74f51c9f9d1b0
 • bc51836048158373e2b2f3cdb98dc3028290e8180a4e460129fef0d96133ea2e
 • d9a60a47e142ddd61f6c3324f302b35feeca684a71c09657ddb4901a715bd4c5
 • 95840bd9a508ce6889d29b61084ec00649c9a19d44a29aedc86e2c34f30c8baf
 • 3bbdf7019ed35412ce4b10b7621faf42acf604f91e5ee8a903eb58bde15688ff
 • 9b455619b4cbfeb6496c1246ba9ce0e4ffa6736fd536a0f99686c7e185eb2e22
 • bfd028f78b546eda12c0d5d13f70ab27dff32b04df3291fd46814f486ba13693
 • a15b871fcb31c032b0e0661a2d3dd39664fa2d7982ff0dbc0796f3e9893aed9a
 • d1bc07b962ccc6e3596aa238bb7eda13003ea3ca95be27e8244e485165642548
 • eec5cd045f26a7b5d158e8289838b82e4af7cf4fc4b9048eaf185b5186f760db
 • 29ae3431908c99b0fff70300127f1db635af119ee55cd8854f6d3270b2e3032e
 • ca0bb6a819506801fa4805d07ee2ebaa5c29e6f5973148fe25ed6d75089c06a7
 • 6d8877b17795bb0c69352da59ce8a6bfd7257da30bd0370eed8428fad54f3128
 • 5cf43c433fa1e253e937224254a63dc7e5ad6c4b3ab7a66ec9db76a268b4deeb
 • a6e3831b07ab88f45df9ffac0c34c4452c76541c2acd215de8d0109a32968ace
 • f4f0117d2784a3b8dfef4b5cb7f2583dd4100c32f9ee020f16402508e073f0a1
 • 7093cc81f32c8ce5e138a4af08de6515380f4f23ed470b89e6613bee361159e1
 • 350eaa2310e81220c409f95e6e1e53beadec3cffa3f119f60d0daace35d95437
 • 776cb9a7a9f5afbaffdd4dbd052c6420030b2c7c3058c1455e0a79df0e6f7a1d
 • d2de662480783072b82dd4d52ab6c57911a1e84806c229f614b26306d5981d98
 • c8a82876beed822226192ea3fe01e3bd1bb0838ab13b24c3a6926bce6d84411b
 • f30a0fe494a871bd7d117d41025e8d2e17cd545131e6f27d59b5e65e7ab50d92
 • 8a20dc9538d639623878a3d3d18d88da8b635ea52e5e2d0c2cce4a8c5a703db1
 • 0649fda8888d701eb2f91e6e0a05a2e2be714f564497c44a3813082ef8ff250b
 • 2c2412e43f3fd24d766832f0944368d4632c6aa9f5a9610ab39d23e79756e240
 • 218233cc5ef659df4f5fdabe028ab43bc66451b49a6bfa85a5ed436cfb8dbc32
 • cccbf9bff47b3fd391274d322076847a3254c95f95266ef06a3ca8be75549a4b
 • ab789a5a10b4c4cd7a0eb92bbfcf2cc50cb53066838a02cfb56a76417de379c5
 • 4896f0e4bc104f49901c07bc84791c04ad1003d5d265ab7d99fd5f40ec0b327f
 • 5e715754e9da9ed972050513b4566fb922cd87958ecf472d1d14cd76923ae59a
 • 797e31c6c34448fbecda10385e9ccfa7239bb823ac8e33a4a7fd1671a89fe0f6
 • 48bfcbc3162a0b00412cba5eff6c0376e1ae4cfbd6e35c9ea92d2ab961c90342
 • 7a66d65fa69b857beeeaaef67ec835900eee09a350b6f51f51c83919c9223793
 • b0edf66d4f07e5f58b082f5b8479d48fbab3dbe70eba0d7e8254c8d3a5e852ef
 • 840ba484395e15782f436a7b2e1eec2d4bf5847dfd5d4787ae64f3a5f668ed4f
 • 80c20db74c54554d9936a627939c3c7ea44316e7670e2f7f5231c0db23bc2114
 • 5dabbce674b797aaa42052b501fb42b20be74d9ffcb0995d933fbf786c438178
 • 055bbe33c12a5cdaf50c089a29eaecba2ccf312dfe5e96183b810eb6b95d6c5a
 • c084c20c94dbbffed76d911629796744eff9f96d24529b0af1e78cda54cdbf02
 • 5f6ee521311e166243d3e65d0253d12d1506750c80cd21f6a195be519b5d697f
 • fcb6ff6a679ca17d9b36a543b08c42c6d06014d11002c09ba7c38b405b50debe
 • a168d561665221f992f51829e0b282eeb213b8aca3a9735dbbaecc4d699f66b9
 • 98112bd4710e6ffe389a2beb13ff1162017f62a1255c492f29238626e99509f3
 • afacb38ea3a3cafe0f8dbd26dee7de3d0b24cdecae280a9b884fbad5ed195de7
 • b431aebc2783e72be84af351e9536e8110000c53ebb5db25e89021dc1a83625e
 • 2b39634dce9e7bb36e338764ef56fd37be6cd0faa07ee3673c6e842115e3ceb1
 • 11533eedc1143a33c1deae105e1b2b2f295c8445e1879567115adebfdda569e2
 • 36e3d47f33269bef3e6dd4d497e93ece85de77258768e2fa611137fa0de9a043
 • e6c5437e8a23d50d44ee47ad6e7ce67081e7926a034d2ac4c848f98102ddb2f8
 • 1cb3b3e652275656b3ae824da5fb330cccd8b27892fb29adc96e5f6132b98517
 • ec88fe46732d9aa6ba53eed99e4d116b7444afd2a52db988ea82f883f6d30268
 • 99944ad90c7b35fb6721e2e249b76b3e8412e7f35f6f95d7fd3a5969eaa99f3d
 • 8505ece4360faf3f454e5b47239f28c48d61c719b521e4e728bc12d951ecf315
 • dd88273437031498b485c380968f282d09c9bd2373ef569952bc7496ebadadde
 • 6e7bbf25ea4e83229f6fa6b2fa0f880dde1594a7bec2aac02ff7d2d19945d036
 • f989df3aeede247a29a1f85fc478155b9613d4a416428188eda1a21bd481713a
 • 4af2f66d7704de6ff017253825801c95f76c28f51f49ee70746896df307cbc29
 • ba9fee47dcc7bad8a7473405aabf587e5c8d396d5dd5f6f8f90f0ff48cc6a9ce
 • 5d94d2b5f856e5a1fc3a3315d3cd03940384103481584b80e9d95e29431f5f7a
 • 33d6414dcf91b9a665d38faf4ae1f63b7aa4589fe04bdd75999a5e429a53364a
 • 14984efdd5343c4d51df7c79fd6a2dfd791aa611a751cc5039eb95ba65a18a54
 • 879be2fa5a50b7239b398d1809e2758c727e584784ba456d8b113fc98b6315a2
 • c0cfb87a8faed76a41f39a4b0a35ac6847ffc6ae2235af998ee1b575e055fac2
 • fc9594611445de4a0ba30daf60a7e4dec442b2e5d25685e92a875aca2c0112c9
 • 81cbe57cd80b752386ee707b86f075ad9ab4b3a97f951d118835f0f96b3ae79d
 • 4e022e4e4ee28ae475921c49763ee620b53bf11c2ad5fffe018ad09c3cb078cc
 • a3cf96b65f624c755b46a68e8f50532571cee74b3c6f7e34eecb514a1eb400cf
 • ff471a98342bafbab0d341e0db0b3b9569f806d0988a5de0d8560b6729875b3e
 • 638957e2def5a8fda7e3efefff286e1a81280d520d5f8f23e037c5d74c62553c
 • 4ffe074ad2365dfb13c1c9ce14a5e635b19acb34a636bae16faf9449fb4a0687
 • 4c596877fa7bb7ca49fb78036b85f92b581d8f41c5bc1fa38476da9647987416
 • 49a0e5951dbb1685aaa1a6d2acf362cbf735a786334ca131f6f78a4e4c018ed9
 • 0dc1e3f36dc4835db978a3175a462aa96de30df3e5031c5d0d8308cdd60cbede
 • e74ae353b68a1d0f64b9c8306b2db46dfc760c1d91bfdf05483042d422bff572
 • 00c9bbc56388e3fffc6e53ef846ad269e7e31d631fe6068ff4dc6c09fb40c48b
 • c2bcde93227eb1c150e555e4590156fe59929d3b8534a0e2c5f3b21ede02afa0
 • 70c271f37dc8c3af22fdcad96d326fe3c71b911a82da31a992c05da1042ac06d
 • ffb0e244e0dabbaabf7fedd878923b9b30b487b3e60f4a2cf7c0d7509b6963ba
 • dbede977518143bcee6044ed86b8178c6fc9d454fa346c089523eedee637f3be
 • 4d6cbde39a81f2c62d112118945b5eeb1d73479386c962ed3b03d775e0dccfa0
 • fa229cd78c343a7811cf8314febbc355bb9baab05b270e58a3e5d47b68a7fc7d
 • 4beba775f0e0b757ff32ee86782bf42e997b11b90d5a30e5d65b45662363ece2
 • a41da0945ca5b5f56d5a868d64763b3a085b7017e3568e6d49834f11952cb927
 • f3d0759dfab3fbf8b6511a4d8b5fc087273a63cbb96517f0583c2cce3ff788b8
 • fa4b286eeaf7d74fe8f3fb36d80746e18d2a7f4c034ae6c3fa4c917646a9e147
 • be3ddd71a54ec947ba873e3e10f140f807e1ae362fd087d402eff67f6f955467
 • 6449aaf6a8153a9ccbcef2e2738f1e81c0d06227f5cf4823a6d113568f305d2a
 • 39dc1aded01daaf01890db56880f665d6cafab3dea0ac523a48aa6d6e6346fff
 • 01d51b011937433568db646a5fa66e1d25f1321f444319a9fba78fd5efd49445
 • 099a0b821f77cb4a6e6d4a641ed52ee8fea659ee23b657e6dae75bb8ca3418c3
 • 4cbf9ecb6ca4f2efed86ba6ebf49436c65afe7ae523ec9dae58e432a9d9a89d0
 • 66a98ad0256681313053c46375cb5c144c81bf4b206aaa57332eb5f1f7176b8c
 • 97d00fc2bc5f5c9a56b498cf83b7a801e2c11c056772c5308ee7adea50556309
 • 9e854d40f22675a0f1534f7c31626fd3b67d5799f8eea4bd2e2d4be187d9e1c7
 • a125b3e627ecd04d0dd8295e12405f2590144337481eb21086c4afb337c5b3f2
 • a7d154eaee39ff856792d86720a8d193da3d73bfe4ac8364da030d80539e9ac2
 • b2dd77af9dd9e8d7d4ebc778f00ff01c53b860a04c4e0b497f2ae74bb8a280c0

มัลแวร์ VPNFilter ในขั้นตอนที่สามหรือส่วนเสริม

 • f8286e29faa67ec765ae0244862f6b7914fcdde10423f96595cb84ad5cc6b344
 • afd281639e26a717aead65b1886f98d6d6c258736016023b4e59de30b7348719
 • acf32f21ec3955d6116973b3f1a85f19f237880a80cdf584e29f08bd12666999
 • 47f521bd6be19f823bfd3a72d851d6f3440a6c4cc3d940190bdc9b6dd53a83d6
 • d09f88baf33b901cc8a054d86879b81a81c19be45f8e05484376c213f0eedda2
 • 2af043730b632d237964dd6abd24a7f6db9dc83aab583532a1238b4d4188396b
 • 4bfc43761e2ddb65fedab520c6a17cc47c0a06eda33d11664f892fcf08995875
 • cd8cf5e6a40c4e87f6ee40b9732b661a228d87d468a458f6de231dd5e8de3429
 • bad8a5269e38a2335be0a03857e65ff91620a4d1e5211205d2503ef70017b69c
 • ff118edb9312c85b0b7ff4af1fc48eb1d8c7c8da3c0e1205c398d2fe4a795f4b
 • 6807497869d9b4101c335b1688782ab545b0f4526c1e7dd5782c9deb52ee3df4
 • 3df17f01c4850b96b00e90c880fdfabbd11c64a8707d24488485dd12fae8ec85
 • 1367060db50187eca00ad1eb0f4656d3734d1ccea5d2d62f31f21d4f895e0a69
 • 94eefb8cf1388e431de95cab6402caa788846b523d493cf8c3a1aa025d6b4809
 • 78fee8982625d125f17cf802d9b597605d02e5ea431e903f7537964883cf5714
 • 3bd34426641b149c40263e94dca5610a9ecfcbce69bfdd145dff1b5008402314

มัลแวร์มีการดาวโหลดส่วนประกอบอื่นๆ ของตัวมันเองผ่านทางการเชื่อมต่อ SSL/TLS โดยใช้ใบรับรองแบบ self-signed ซึ่งมี fingerprint ตามรายการดังต่อไปนี้

 • d113ce61ab1e4bfcb32fb3c53bd3cdeee81108d02d3886f6e2286e0b6a006747
 • c52b3901a26df1680acbfb9e6184b321f0b22dd6c4bb107e5e071553d375c851
 • f372ebe8277b78d50c5600d0e2af3fe29b1e04b5435a7149f04edd165743c16d
 • be4715b029cbd3f8e2f37bc525005b2cb9cad977117a26fac94339a721e3f2a5
 • 27af4b890db1a611d0054d5d4a7d9a36c9f52dffeb67a053be9ea03a495a9302
 • 110da84f31e7868ad741bcb0d9f7771a0bb39c44785055e6da0ecc393598adc8
 • fb47ba27dceea486aab7a0f8ec5674332ca1f6af962a1724df89d658d470348f
 • b25336c2dd388459dec37fa8d0467cf2ac3c81a272176128338a2c1d7c083c78
 • cd75d3a70e3218688bdd23a0f618add964603736f7c899265b1d8386b9902526
 • 110da84f31e7868ad741bcb0d9f7771a0bb39c44785055e6da0ecc393598adc8
 • 909cf80d3ef4c52abc95d286df8d218462739889b6be4762a1d2fac1adb2ec2b
 • 044bfa11ea91b5559f7502c3a504b19ee3c555e95907a98508825b4aa56294e4
 • c0f8bde03df3dec6e43b327378777ebc35d9ea8cfe39628f79f20b1c40c1b412
 • 8f1d0cd5dd6585c3d5d478e18a85e7109c8a88489c46987621e01d21fab5095d
 • d5dec646c957305d91303a1d7931b30e7fb2f38d54a1102e14fd7a4b9f6e0806
 • c0f8bde03df3dec6e43b327378777ebc35d9ea8cfe39628f79f20b1c40c1b412