Huawei Router Flaw Leaks Default Credential Status

พบช่องโหว่ในเราเตอร์ Huawei (CVE-2018-7900) ส่งผลให้ผู้ไม่หวังดีสามารถรู้ได้ว่าเราเตอร์ใช้ default password อยู่หรือไม่

ช่องโหว่ดังกล่าวส่งผลให้เว็บไซต์อย่าง ZoomEye หรือ Shodan ที่ใช้สำหรับค้นหารายการอุปกรณ์ที่มีช่องโหว่ทั่วโลก สามารถทราบได้ว่ามีเราเตอร์ตัวไหนบ้างที่มีการใช้ default password อยู่ โดยเป็นปัญหาที่มาจากตัวแปรบางตัวของ html source code ในหน้า Login ที่มีการเก็บค่าเฉพาะบางอย่างที่สามารถบ่งบอกได้ว่าอุปกรณ์มีการใช้ default password อยู่หรือไม่

Huawei ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว โดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของช่องโหว่หรือจำนวนอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ

ที่มา: threatpost