รัฐบาลอังกฤษตรวจโค้ดในเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ Huawei พบโค้ดไม่ทำตาม Secure Coding Guideline เป็นจำนวนมาก

โครงการ Huawei Cyber Security Evaluation Centre (HCSEC) ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลอังกฤษเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดในกระบวนการตรวจสอบโค้ดของเฟิร์มแวร์ซึ่งจะถูกใช้ในเครือข่ายโทรศัพท์ของอังกฤษประจำปี 2020 อ้างอิงจากรายการ HCSEC พบปัญหารวมไปถึงช่องโหว่มากกว่าผลลัพธ์ซึ่งเกิดขึ้นจากการตรวจสอบในครั้งก่อน

จากรายงานของ HCSEC ส่วนหนึ่งของรายงานมีการระบุว่า "พบหลักฐานซึ่งบ่งชี้่ให้เห็นว่า Huawei ยังคงไม่สามารถปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการเขียนโค้ดให้ปลอดภัยได้" ทั้งนี้แม้จะมีการตรวจพบปัญหาที่มากขึ้น โดยปัญหาที่ตรวจพบนั้นมีตั้งแต่ช่องโหว่ stack overflow ในส่วนของโปรแกรมที่สามารถเข้าถึงได้จากสาธารณะ การทำงานของโปรโตคอลซึ่งเมื่อถูกโจมตีแล้วอาจนำไปสู่เงื่อนไขของ DoS หรือแม้กระทั่งปัญหาที่เกิดจาก default credential

รายงานของ HCSEC ไม่ได้มีการระบุถึงการตรวจพบ "ความตั้งใจในการฝังโค้ดอันตราย" เอาไว้ในอุปกรณ์ ทั้งนี้ในแวดวง Cybersecurity นั้น การตั้งใจสร้างช่องโหว่ (bugdoor) ก็ถือเป็นการกระทำอย่างหนึ่งที่ให้ผลลัพธ์ได้เทียบเท่ากับการฝังช่องทางลับ (backdoor) ไว้ในโค้ด ผู้ที่ล่วงรู้วิธีการโจมตีช่องโหว่แบบ bugdoor อยู่ก่อนแล้วสามารถใช้ช่องโหว่ดังกล่าวในการโจมตีแและหาผลประโยชน์ได้

ผลลัพธ์ของรายงานโดย HCSEC จะถูกส่งกลับไปยัง Huawei เพื่อนำไปแก้ปัญหาต่อไป

ที่มา : theregister