SAP Patch Day – July 2019 addresses a critical flaw in Diagnostics Agent

SAP ออกแพตช์เดือนกรกฏาคม 2019 แก้ไข 11 ช่องโหว่

SAP ออกแพตช์ประจำเดือนกรกฏาคม 2019 แก้ไข 11 ช่องโหว่ โดยช่องโหว่ที่สำคัญคือช่องโหว่ CVE-2019-0330 เป็นช่องโหว่ร้ายแรงมากใน SolMan Diagnostic Agent (SMDAgent)

CVE-2019-0330 เป็นช่องโหว่ประเภท OS command injection ผู้โจมตีสามารถใช้ช่องโหว่นี้เพื่อยึดระบบ SAP ทั้งระบบได้ มีคะแนน CVSS 9.1 (critical) โดยใน SMDAgent จะมีการตรวจสอบเมื่อผู้ดูแลระบบรันคำสั่งไปยังระบบปฏิบัติการผ่าน GAP_ADMIN transaction ให้รันได้เฉพาะคำสั่งใน white list เท่านั้น ซึ่งช่องโหว่ CVE-2019-0330 ทำให้ผู้โจมตีสามารถหลบเลี่ยงการตรวจสอบดังกล่าวได้โดยการใช้ payload ที่สร้างเป็นพิเศษ ซึ่งเมื่อผู้โจมตีสามารถหลบหลีกได้จะทำให้สามารถควบคุมระบบ SAP ได้ เข้าถึงข้อมูลสำคัญได้ แก้ไขการตั้งค่าได้และหยุดการทำงานของ SAP service ได้

นักวิจัยจาก Onapsis ระบุว่าระบบ SAP ทุกระบบจะต้องมีการติดตั้ง SMDAgent ดังนั้นจะมีระบบที่ได้รับความเสี่ยงจากการโจมตีด้วยช่องโหว่นี้เป็นจำนวนมาก

ผู้ดูแลระบบ SAP ควรศึกษาและอัปเดตแพตช์ดังกล่าว โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้จาก https://wiki.