Lazada ประเทศไทยและ ShopBack ถูกแฮก ข้อมูลถูกปล่อยขายแล้วรวมกว่า 35 ล้านรายการ

อ้างอิงจากการแจ้งเตือนโดยเพจสอนแฮกเว็บแบบแมวๆ มีการปล่อยรายการบัญชีของผู้ใช้งานในเว็บบอร์ดใต้ดินโดยอ้างว่าเป็นข้อมูลจาก Lazada.