สหรัฐฯ สั่งห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ของ Kaspersky เนื่องจากความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

ผู้ใช้งาน Kaspersky ในสหรัฐฯ มีเวลาจนถึงวันที่ 29 กันยายน 2024 เพื่อหาซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยอื่นมาทดแทน (more…)