เครือข่ายองค์กรของ TeamViewer ถูกบุกรุกจากการโจมตีของกลุ่ม APT

TeamViewer บริษัทซอฟต์แวร์สำหรับ Remote Access ออกมายืนยันว่าระบบของบริษัทได้ถูกโจมตีทางไซเบอร์เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยบริษัทคาดว่าผู้โจมตีเป็นกลุ่ม APT

TeamViewer ระบุในโพสต์บน Trust Center ว่า "เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2024 ทีมรักษาความปลอดภัยของบริษัท ได้ตรวจพบความผิดปกติในระบบไอทีภายในของ TeamViewer"

"บริษัทได้ใช้มาตรการ และขั้นตอนด้านความปลอดภัยทันที เริ่มจากการสอบสวนร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และดำเนินการแก้ไขที่จำเป็น" (more…)