พบช่องโหว่ใน QNAP VioStor NVR ที่ถูก InfectedSlurs Botnet ใช้ในการโจมตี

พบ Mirai-base Botnet ในชื่อ “InfectedSlurs” กำลังโจมตีโดยใช้ช่องโหว่การเรียกใช้โค้ดที่เป็นอันตรายจากระยะไกล Remote Code Execution (RCE) ในอุปกรณ์ QNAP VioStor NVR (Network Video Recorder) เพื่อยึดเครื่องเป้าหมาย และนำไปใช้ในการโจมตีแบบ DDoS (distributed denial of service) ต่อไป

(more…)