Cisco ออกเเพตซ์เเก้ไขช่องโหว่ในซอฟเต์เเวร์ Cisco IOS XR หลังพบมีผู้ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ทำการโจมตี

Cisco ออกเเพตซ์เเก้ไขช่องโหว่ระดับ ‘High severity’ สองช่องโหว่ที่เป็นช่องโหว่การโจมตีประเภท DoS ในหน่วยความจำของซอฟต์แวร์ Cisco IOS XR ที่ทำงานบนเราเตอร์ NCS 540 และ 560, NCS 5500, 8000 และ ASR 9000

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2020 ที่ผ่านมาทีมตอบสนองต่อเหตุการณ์ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Cisco (Cisco Product Security Incident Response Team - PSIRT) ได้พบถึงการพยายามใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ CVE-2020-3566 (CVSS: 8.6/10) และ CVE-2020-3569 (CVSS: 8.6/10) ที่เป็นช่องโหว่ประเภท DoS ซึ่งอยู่ในฟีเจอร์ Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP) ของซอฟต์แวร์ IOS XR โดยช่องโหว่จะทำกระบวนการทำงานของ Internet Group Management Protocol (IGMP) ขัดข้องจนทำให้หน่วยความจำที่ใช้ประมวลผลหมดและเกิดการ Crash

ปัจจุบัน Cisco ได้เปิดตัว Software Maintenance Upgrades (SMU) เพื่อแก้ไขช่องโหว่ ทั้งนี้ผู้ดูแลระบบควรทำการอัปเดตเเพตซ์ของซอฟต์เเวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด เพื่อเป็นการป้องกันผู้ประสงค์ร้ายใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ทำการโจมตีระบบ

ที่มา : bleepingcomputer