พบกลุ่ม Hacker ในชื่อ ‘Greatness’ มุ่งเป้าหมายการโจมตี Phishing ไปยัง Microsoft 365 [EndUser]

นักวิจัยจาก Cisco Talos เปิดเผยการค้นพบกลุ่ม Hacker Phishing-as-a-Service (PhaaS) ในชื่อ 'Greatness' ที่พบการโจมตีเป็นจำนวนมากไปยังองค์กรเป้าหมายที่ใช้ Microsoft 365 ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้ (more…)