กลุ่ม Turla ใช้ MSBuild เพื่อทำให้ Tiny BackDoor สามารถหลีกเลี่ยงการตรวจจับ

CRIL พบการโจมตีโดยใช้ไฟล์ .LNK ที่เป็นอันตราย ซึ่งแฝงตัวเป็นไฟล์เอกสาร PDF ที่เมื่อผู้ใช้งานเปิดไฟล์ .LNK มันจะแสดงคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้โจมตีมุ่งเป้าหมายไปที่บุคคลที่มีความสนใจในประเด็นสิทธิมนุษยชน (more…)