เหมือนจริงกว่าทำ Pentest!? MITRE ปล่อยแผนการจำลองพฤติกรรมกลุ่ม APT “FIN6” เพื่อให้องค์กรได้ทดสอบความปลอดภัยต่อภัยคุกคามจริง

MITRE เปิดตัวโครงการใหม่ Adversary Emulation Library พร้อมแผนสำหรับการจำลองพฤติกรรมกลุ่ม APT "FIN6" ซึ่งทำให้ผู้ที่สนใจสามารถจำลองพฤติกรรมของกลุ่ม APT ในแต่ละขั้นตอนเพื่อประเมินความปลอดภัยระบบได้จริง

FIN6 เป็นกลุ่ม APT ที่พุ่งเป้าโจมตีกลุ่มธุรกิจเพื่อการขโมยเงิน โดยมีพฤติกรรมสำคัญคือการโจมตีระบบ Point of Sale (PoS) ด้วยมัลแวร์ที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อขโมยเลขบัตรเครดิต และยังเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการของ Ransomware "Ryuk" ด้วย

แผนจำลองการโจมตีนี้เริ่มต้นตั้งแต่วิธีการที่กลุ่ม FIN6 หาข้อมูลของระบบที่จะโจมตี ทำการโจมตีเข้าไปจนถึงการกระจายในระบบภายใน (lateral movement) เพื่อหาระบบเป้าหมายที่จะขโมยข้อมูล คู่มือยังบอกวิธีการจำลองถึงระดับของคำสั่งที่ผู้โจมตีจะใช้จริงด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถดู Adversary Emulation Library ได้ที่ https://github.