ทำเนียบขาวและ EPA แจ้งเตือนแฮ็กเกอร์โจมตีระบบจัดการน้ำ

สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NSC) และสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPA) เตือนผู้ว่าการรัฐในวันนี้ว่า พบกลุ่มแฮ็กเกอร์กำลังมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทุกภาคส่วนเกี่ยวกับระบบการจัดการน้ำของประเทศ โดยสำนักงานขอการสนับสนุนจากผู้ว่าการรัฐเพื่อให้แน่ใจว่าระบบจัดการน้ำในรัฐได้รับการปกป้องอย่างเพียงพอจากการโจมตีทางไซเบอร์ และสามารถกลับมาใช้งานได้หากถูกโจมตี
(more…)