Microsoft เปิดตัวฟีเจอร์ช่วยป้องกันข้อมูลรั่วไหล ด้วยการตั้งเวลาหมดอายุของ session บน Microsoft 365

Microsoft ประกาศในวันนี้ถึงความพร้อมใช้งานของฟีเจอร์การตั้งเวลาหมดอายุของ session ที่ไม่ได้มีการใช้งาน ของผู้ใช้งานทั่วไปสำหรับ Microsoft 365 เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลสำคัญบนอุปกรณ์ที่มีการใช้ร่วมกัน หรืออุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของบริษัทที่มีการเปิดทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล

เมื่อมีการเปิดใช้งาน ฟีเจอร์ดังกล่าวจะช่วยป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลหากพนักงานลืมล็อกเอาต์จากเครื่อง โดยหลังจากที่ผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 หรือ Office 365 เปิดใช้งานฟีเจอร์ใหม่นี้ ผู้ใช้งานที่ถึงระยะเวลาที่กำหนดเมื่อไม่มีการใช้งาน (ในเว็บเบราว์เซอร์ทั้งหมดที่ทำงานอยู่บนทุกอุปกรณ์) จะได้รับการแจ้งเตือนว่ากำลังจะออกจากระบบโดยอัตโนมัติ

(more…)